Aplikačné kurzy v New Horizons Bratislava


Aplikačné kurzy v New Horizons Bratislava

New Horizons Bratislava vďake spolupráci s popredným organizáciami ponúka zákazníkom širokú škálu vzdelávacích možností.

New Horizons Bratislava ponúka aplikačné kurzy pre rôzne úrovne zručností s obsahom, ktorý vám pomôže získať praktické vedomosti.

Vyberte si aplikačný kurz: