Kurzy obchodných zručností

{{value[0].Version}}

Školenia obchodných zručností

Obchodné zručnosti v New Horizons Bratislava

Školenie obchodných zručností v New Horizons Bratislava je cenovo dostupné riešenie na rozvoj zručností, ktoré potrebujú vaši zamestnanci, aby uspeli v dnešnom súťaživom prostredí. Naši najlepší inštruktori vám pripravia školenia v oblastiach, ako je medziľudská komunikácia, obchodná korešpondencia, efektívne riadenie času a mnoho ďalších.

Dnešný obchodný svet vyžaduje vyvážené schopnosti, ktoré vedú ku zvýšenej produktivite v rámci firmy a konkurencieschopnosti na lokálnom aj globálnom trhu. Skúsená pracovná sila je často kľúčom k stabilite a rastu firmy.

Školenia obchodných zručností v New Horizons Bratislava poskytujú študentom spôsobilosť uspieť v rozvíjajúcom sa obchodnom svete.

Kurzy obchodných zručností zahŕňajú témy:

 • riešenie obchodných problémov,
 • obchodná korešpondencia,
 • riadenie zmien,
 • koučing,
 • komunikačné stratégie,
 • základy služieb zákazníkom,
 • základy gramatiky,
 • medziľudské zručnosti,
 • prezentačné zručnosti,
 • základy projektového manažmentu,
 • Salesforce.com administrátor,
 • Salesforce.com pre obchodných reprezentantov,
 • tímová spolupráca,
 • riadenie času.

Výhody kurzov obchodných zručností v New Horizons Bratislava

Kurzy obchodných zručností v New Horizons Bratislava poskytujú základy na zlepšenie pracovného výkonu a sú cenovo dostupné riešenie pre zamestnancov a zamestnávateľov.

Naše školenia obchodných zručností obsahujú celé spektrum situácií z každodenného života. Naučte sa, ako motivovať tím, vyjednávať s dodávateľmi, riešiť konfliktné situácie a efektívnejšie komunikovať.

Investícia do obchodných zručností vám prinesie:

 • lepšie služby zákazníkom,
 • zvýšenú produktivitu,
 • zvýšenú lojalitu zamestnancov,
 • zdravší tímový výkon,
 • konkurenčnú výhodu.

Naučte sa motivovať tímy, vyjednávať s dodávateľmi a komunikovať efektívnejšie. Vyťažte to najlepšie z kurzov na riešenie konfliktných situácií a školení obchodných zručností, ktoré sú založené na praktických príkladoch z každodenného života.