Ak v informačných technológiách zlyhá projekt, často je to kvôli zlej komunikácii vo fáze zbierania požiadaviek a nie kvôli nedostatku schopností.

 • Pri 66 % projektov sa neočakáva, že budú dokončené v dohodnutom čase a rozpočte.
 • Dokončené projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality.
 • 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek na projekt.

Zlepšenie komunikácie medzi zapojenými stranami, projektovými tímami a vývojármi umožní:

 • lepší vývoj softvéru a iných projektov,
 • zníženie nákladov a prestojov,
 • zozbieranie kompletných a presných požiadaviek,
 • vytvorenie prehľadného a konzistentného dokumentu s požiadavkami,
 • efektívne využívanie zdrojov,
 • vyššia kvalita výsledného produktu.

Či už ste nováčik v biznis analýze alebo chcete získať certifikáciu Certified Business Analysis Professionals (CBAP) certification od Medzinárodného inštitútu biznis analýzy (IIBA), naše Centrum pre leadership a rozvoj vám pomôže získať potrebné zručnosti.

Výhody CBAP certifikácie

Výhody pre jednotlivcov:

 • Schopnosť preukázať vedomosti, overené postupy a princípy biznis analýzy
 • Súčasť uznávanej skupiny profesionálov
 • Uznanie profesionálnych kompetencií kolegami a manažmentom
 • Rozvoj kariéry a potenciál lepšieho finančného ohodnotenia
 • Potvrdenie úprimného záujmu a túto oblasť a ďalší profesionálny rast

Výhody pre firmy:

 • CBAP zohráva rozhodujúcu úlohu v každom úspešnom projekte.
 • CBAP potvrdí zapojeným stranám, zákazníkom, konkurencii, dodávateľom, zamestnancom a investorom, že používate overené postupy v biznis analýze a firmu vediete efektívne.
 • Profesionáli s CBAP implementujú v biznis analýze postupy podľa „A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge“ (BABOK).
 • Profesionáli s CBAP vytvárajú spoľahlivé a kvalitnejšie výsledky konzistentnejšie a efektívnejšie.

Požiadavky

New Horizons Centrum pre leadership a rozvoj a kurzy biznis analýzy vás pripravia na CBAP skúšku. Na získanie CBAP (Certified Business Analysis Professional) musí uchádzač spĺňať nasledujúce kritéria:

 • Minimálne 7 500 hodín pracovných skúseností v biznis analýze v súčinnosti podľa BABOK za posledných 10 rokov
 • Minimálne 900 hodín v štyroch zo šiestich vedomostných oblastí
 • Minimálne 21 hodín profesionálneho rozvoja za posledné 4 roky
 • Dve odporúčania od personálnych manažérov, klientov alebo prijímateľov CBAP
 • Podpísaný etický kódex

Kurzy:

BA30 – Foundations of Business Analysis
BACP02 - Certified Business Analysis Professional (CBAP®) Exam Preparation