Manažment IT služieb

Manažment zložitosti informačných technológií je rozhodujúce na dosiahnutie úspechu organizácie. Pochopenie životného cyklu IT služieb, používanie overených postupov a pochopenie toho, ako využívať výhody pevnej IT stratégie, sú pre organizácie rozhodujúce faktory pri investíciách do informačných technológii.

V kurzoch od Centra pre leadership a rozvoj pokrývajúcich témy, ako je ITIL, COBIT, DevOps a ďalšie, sa naučíte všetko, čo potrebujete na dosiahnutie úspechu. Naše odborné školenia pripravia začiatočníkov aj skúsených profesionálov v oblasti manažmentu IT služieb na neustále sa meniace IT potreby organizácie.

 

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark AXELOS Limited used, under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. IT Infrastructure Library® is a registered trade mark of the AXELOS Limited used, under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.