Manažment ľudských zdrojov

Spoločnosť pre manažment ľudských zdrojov (SHRM – Society for Human Resource Management) je celosvetovo najväčšie profesijné združenie v oblasti ľudských zdrojov, ktoré reprezentuje stotisíce členov vo viac ako 165 krajinách. Už takmer 70 rokov je SHRM popredný poskytovateľ zdrojov slúžiacich potrebám profesionálom v oblasti ľudských zdrojov a zlepšovateľom manažmentu ľudských zdrojov.

New Horizons Centrum pre leadership a rozvoj je hrdým partnerom Spoločnosti pre manažment ľudských zdrojov, a preto profesionálom v oblasti ľudských zdrojov ponúka najlepšie školenia vedené certifikovanými trénermi.

Začnite svoju cestu k modernizácii profesionálneho rozvoja s týmito SHRM kurzami:

SHRM Essentials of HR Management

(2-dňový kurz)

Získajte vedomosti potrebné na zníženie nákladov, vyhýbajte sa možným súdnym sporom a zlepšite si schopnosť zvládnuť náročné problémy v oblasti ľudských zdrojov. Tento kurz je ideálny, ak práve začínate pracovať v oblasti ľudských zdrojov, plníte úlohy v oblasti ľudských zdrojov ako súčasť zamestnania, ktoré nie je v oblasti ľudských zdrojov, alebo hľadáte účinný spôsob posilnenia zručností v oblasti manažmentu zamestnancov. Nedávno aktualizovaný obsah odráža zmeny v právnych predpisoch a poskytuje prehľad o úlohách a zodpovednostiach v oblasti ľudských zdrojov.

ZOBRAZIŤ OSNOVU KURZU

SHRM-CP/SHRM-SCP Certification Preparation

(5-dňový kurz)

Náš intenzívny kurz SHRM-CP/SHRM-SCP, ktorý je vedený kvalifikovanými a certifikovanými personálnymi inštruktormi, v kombinácii s výukovým systémom SHRM (je súčasťou upevňovania vedomostí po kurze) predstavuje komplexný a podrobný prehľad súčasného súboru kompetencií a poznatkov SHRM (SHRM BoCK). Počas kurzu sa vy a váš tím naučíte identifikovať silné stránky a ďalej na nich budovať. Budete vidieť, na čo zamerať ďalšie štúdium, aby ste dokázali zvládnuť každú skúšku.

Kurz obsahuje SHRM výukový systém na upevňovanie vedomostí po kurze so sadou viac ako 1 500 kontrolných otázok, videí, kartičiek, elektronických vzdelávacích modulov a ďalších.

ZOBRAZIŤ OSNOVU KURZU

Kredity profesionálneho rozvoja

Ako držiteľ certifikácie SHRM Certified Professional (SHRM-CP) alebo SHRM Senior Certified Professional (SHRM-SCP) už viete, aké dôležité je rozumieť aktuálnym problémom ľudských zdrojov a rozširovať si vedomosti, aby ste sa kontinuálne zlepšovali.

Spoločnosť pre manažment ľudských zdrojov si to tiež uvedomuje. Na recertifikáciu vašej SHRM musíte získať 60 kreditov profesionálneho rozvoja (Professional Development Credits – PDCs) každé tri roky alebo si musíte zopakovať skúšku. S Centrom pre leadership a rozvoj v New Horizons je získanie kreditov profesionálneho rozvoja jednoduchšie!

Zavolajte nám na +420 234 656 185 a prediskutujeme potrebné kurzy a dostupné možnosti školení, ktoré vám pomôžu recertifikovať sa. Je to jednoduché a cenovo dostupné.