Manažérske kurzy

Dištančné vzdelávanie pre manažérov bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

Ceny a termíny manažérskych kurzov

Kliknite na názov manažérskeho kurzu v nasledujúcej tabuľke a dozviete sa podrobné informácie k jednotlivým kurzom. Všetky ceny sú bez DPH.

Študijný program Uzávierka prihlášok Dĺžka štúdia Začiatok štúdia Cena bez DPH
Profesionálny certifikát pre lídrov 31. 1. 2019
30. 4. 2019
9 mesiacov 4. 2. 2019
6. 5. 2019
3 450 €
Efektívny manažér 31. 1. 2019
30. 4. 2019
4 mesiace 4. 2. 2019
6. 5. 2019
1 345 €
CRM: Marketing pre manažérov 31. 1. 2019
30. 4. 2019
4 mesiace 4. 2. 2019
6. 5. 2019
1 345 €
Financie pre manažérov 31. 1. 2019
30. 4. 2019
4 mesiace 4. 2. 2019
6. 5. 2019
1 345 €
Profesionálny diplom v senior manažmente 30. 4. 2019 12 mesiacov 6. 5. 2019 3 450 €
Riadenie inovácií, rastu výkonnosti a zmeny 30. 4. 2019 12 mesiacov 6. 5. 2019 3 450 €
Riadenie inovácií a rastu výkonnosti 30. 4. 2019 6 mesiacov 6. 5. 2019 2 690 €
Riadenie projektov a zmien 31. 1. 2019
30. 4. 2019
4 mesiace 4. 2. 2019
6. 5. 2019
1 345 €

Aké sú hlavné výhody dištančného manažérskeho vzdelávania?

  • Možnosť absolvovať plnohodnotné štúdium bez obmedzenia aktivít v zamestnaní a času venovaného rodine
  • Individuálny prístup ku študujúcim
  • Interaktívne štúdium, viac zamerané tak, aby študujúci mohli už počas štúdia uplatniť získavané poznatky v praxi
  • Zameranie na osvojenie si zručností, nie učenie sa teoretickým poznatkom