Manažérske kurzy

Dištančné vzdelávanie pre manažérov bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

Ceny a termíny manažérskych kurzov

Kliknite na názov manažérskeho kurzu v nasledujúcej tabuľke a dozviete sa podrobné informácie k jednotlivým kurzom. Všetky ceny sú bez DPH.

Študijný program Uzávierka prihlášok Dĺžka štúdia Začiatok štúdia Cena bez DPH
Profesionálny certifikát pre lídrov 2. 2. 2018
30. 4. 2018
9 mesiacov 5. 2. 2018
2. 5. 2018
3 450 €
Efektívny manažér 2. 2. 2018
30. 4. 2018
3 mesiace 5. 2. 2018
2. 5. 2018
1 245 €
1 345 €
CRM: Marketing pre manažérov 2. 2. 2018
30. 4. 2018
3 mesiace 5. 2. 2018
2. 5. 2018
1 245 €
1 345 €
Financie pre manažérov 2. 2. 2018
30. 4. 2018
3 mesiace 5. 2. 2018
2. 5. 2018
1 245 €
1 345 €
Profesionálny diplom v senior manažmente 30. 4. 2018
12 mesiacov 2. 5. 2018
3 450 €
Riadenie inovácií, rastu výkonnosti a zmeny 30. 4. 2018
12 mesiacov 2. 5. 2018
3 450 €
Riadenie inovácií a rastu výkonnosti 30. 4. 2018 6 mesiacov 2. 5. 2018 2 690 €
Riadenie projektov a zmien 2. 2. 2018
30. 4. 2018
3 mesiace 5. 2. 2018
2. 5. 2018
1 245 €
1 345 €

Aké sú hlavné výhody dištančného manažérskeho vzdelávania?

  • Možnosť absolvovať plnohodnotné štúdium bez obmedzenia aktivít v zamestnaní a času venovaného rodine
  • Individuálny prístup ku študujúcim
  • Interaktívne štúdium, viac zamerané tak, aby študujúci mohli už počas štúdia uplatniť získavané poznatky v praxi
  • Zameranie na osvojenie si zručností, nie učenie sa teoretickým poznatkom