Manažérske kurzy

Dištančné vzdelávanie pre manažérov bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

Ceny a termíny manažérskych kurzov

Kliknite na názov manažérskeho kurzu v nasledujúcej tabuľke a dozviete sa podrobné informácie k jednotlivým kurzom. Všetky ceny sú bez DPH.

Študijný program Uzávierka prihlášok Dĺžka štúdia Začiatok štúdia Cena bez DPH
Profesionálny certifikát pre manažérov (PCM) 30. 4. 2021
29. 10. 2021
15 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
1 995 €
Efektívny manažér 30. 4. 2021
29. 10. 2021
5 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
995 €
CRM: Marketing pre manažérov 30. 4. 2021
29. 10. 2021
5 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
995 €
Financie pre manažérov 30. 4. 2021
29. 10. 2021
5 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
995 €
Profesionálny diplom v senior manažmente (PDSM) 30. 4. 2021
29. 10. 2021
12 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
2 495 €
Riadenie inovácií, rastu výkonnosti a zmeny 30. 4. 2021
29. 10. 2021
12 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
2 495 €
Riadenie inovácií a rastu výkonnosti 30. 4. 2021
29. 10. 2021
9 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
1 995 €
Riadenie projektov a zmien 30. 4. 2021
29. 10. 2021
5 mesiacov 6. 5. 2021
4. 11. 2021
995 €

Aké sú hlavné výhody dištančného manažérskeho vzdelávania?

  • Možnosť absolvovať plnohodnotné štúdium bez obmedzenia aktivít v zamestnaní a času venovaného rodine
  • Individuálny prístup ku študujúcim
  • Interaktívne štúdium, viac zamerané tak, aby študujúci mohli už počas štúdia uplatniť získavané poznatky v praxi
  • Zameranie na osvojenie si zručností, nie učenie sa teoretickým poznatkom