Detaily kurzu

Dĺžka trvania kurzu:
9 mesiacov

Cena kurzu:
1 995 EUR bez DPH

Začiatok štúdia:
2x ročne (máj, november)

Študijný jazyk:
slovenský, český

Kurz riadenie inovácií a rastu výkonnosti

Kurz je určený manažérom, projektovým manažérom a vedúcim tímov, ktorí stoja pred organizačnými výzvami na zvyšovanie výkonnosti tímov, úsekov alebo organizačných procesov. V kurze sa prelínajú hlavné aspekty zvyšovania výkonnosti prostredníctvom inovácie v šiestich funkčných oblastiach: stratégia, informácie, financie, marketing a predaj, prevádzka, ľudské zdroje.

Kurz je zameraný na precvičenie praktických a fungujúcich modelov, techník a postupov, ktoré manažérom umožnia premyslene naplánovať a presadiť projekty zvýšenia výkonnosti tímu, organizačnej jednotky, alebo celej organizácie.

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov bez vysokoškolského vzdelania,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • ľudí s praxou.

Tento kurz je vhodný pre všetky sektory: súkromné, verejné a dobrovoľné / tretí sektor. Modely a myšlienky sú spracované a prezentované tak, aby boli užitočné pre manažérov pracujúcich v organizáciách všetkých veľkostí, od nadnárodných po lokálne spoločnosti a samostatných podnikateľov.

Prínos pre jednotlivca:

Osvojenie praktických modelov, techník a postupov na efektívne iniciovanie a riadenie programov zvyšovania výkonnosti v modernej organizácii. Vypracovanie a obhajoba vlastného programu zvýšenia výkonnosti.

Prínos pre firmu:

Metodika iniciovania a riadenia programov zvyšovania výkonnosti v modernej organizácii. Program zvýšenia výkonnosti vypracovaný absolventom kurzu.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 • Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 • Študijná skupina
 • Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 2-dňová rezidenčná škola
 • Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 • Moderný študentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Obsah programu

Časť 1: Riadenie výkonnosti

 1. Organizácia orientovaná na trh
 2. Prevádzkové činnosti a riadenie výkonnosti prevádzky
 3. Riadenie výkonnosti prostredníctvom ľudí
 4. Účovníctvo v ére 'poverovania'
 5. Integrovaný prístup k meraniu výkonnosti
 6. Model Balanced ScoreCard
 7. Informácie a rozhodovanie
 8. Finančná analýza a kontrola
 9. Riadenie výkonnosti ľudí
 10. Zákaznícka dokonalosť
 11. Produktová dokonalosť
 12. Plánovanie a kontrola
 13. Osvedčené postupy v benchmarkingu

Časť 2: Zvyšovanie výkonnosti

 1. Celistvý prístup k zvyšovaniu výkonnosti
 2. Manažérska kontrola a paradoxy kontroly
 3. Rôzne náklady podľa rôznych metód kalkulácie
 4. Hotovosť – životná miazga organizácií
 5. M. Porter a Strategický pohľad na výkonnosť
 6. Riadenie procesu inovácie
 7. Navrhovanie nových produktov, procesov a služieb
 8. Zapájanie zamestnancov do riadenia a ich poverovanie, riadenie vysoko-výkonných tímov
 9. Riadenie dodávok v službách
 10. Riadenie dodávateľského reťazca
 11. Zvyšovanie výkonnosti prevádzkových procesov
 12. Rozvoj marketingových vzťahov a marketingová stratégia
 13. Komplexná marketingová komunikácia