Detaily kurzu

Dĺžka trvania kurzu:
5 mesiacov

Cena kurzu:
1 195 EUR bez DPH

Začiatok štúdia:
2x ročne (máj, november)

Študijný jazyk:
slovenský, český

Kurz riadenie projektov a zmien

Riadenie projektov a zmien

Je určený manažérom, projektovým manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervizorom. Kurz je zameraný na precvičenie praktických a fungujúcich modelov, techník a postupov, ktoré manažérom umožnia rýchlo a zároveň premyslene reagovať na podnety a zmeny v externom i v internom prostredí organizácie a naplánovať, riadiť a presadiť akýkoľvek projekt a zložitejší program organizačnej zmeny.

Kurz je vhodný pre:

 • záujemcov bez vysokoškolského vzdelania,
 • absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy,
 • technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov,
 • záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu,
 • ľudí s praxou.

Tento kurz je vhodný pre všetky sektory: súkromné, verejné a dobrovoľné / tretí sektor. Modely a myšlienky sú spracované a prezentované tak, aby boli užitočné pre manažérov pracujúcich v organizáciách všetkých veľkostí, od nadnárodných až po jednotlivých podnikateľov.

Prínos pre jednotlivca:

Osvojenie praktických modelov, techník a postupov na efektívne iniciovanie, riadenie a presadenie projektov alebo programu organizačnej zmeny.

Prínos pre firmu:

Metodika projektového riadenia, úloha projektového manažéra, manažérske riadenie, riadenie seba samého aj ostatných.

Priebeh štúdia a podpora:

 • Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 • Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 • Študijná skupina
 • Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 1-dňová rezidenčná škola
 • Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 • Moderný študentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Obsah programu

Časť 1: Riadenie projektov

 1. Príprava projektu
 2. Plánovanie projektu
 3. Metódy hodnotenia finančnej návratnosti
 4. Riadenie projektov prostredníctvom ľudí
 5. Implementácia projektu
 6. Dokončenie a vyhodnotenie projektu
 7. Riadenie projektov: praktická prípadová štúdia

Časť 2: Riadenie zmien

 1. Vonkajšie vplyvy na organizačné zmeny
 2. Organizačné reakcie na sily vyvolávajúce zmeny
 3. Metafory a zmena
 4. Príprava na zmenu
 5. Riadenie procesu zmeny: začiatok
 6. Proces zmeny: vytvorenie podnetu
 7. Účtovníctvo a zmena
 8. Politikum zmeny: uskutočnenie
 9. Riadenie zmien: praktická prípadová štúdia