Kurzy Microsoft Office 365 od New Horizons Bratislava

Ako môže Office 365 pomôcť vašej firme?

Office 365 je navrhnutý tak, aby naplnil potreby všetkých organizačných typov – jednotlivcov, živnostníkov, veľkých a stredne veľkých firiem, štátnej správy alebo vzdelávacích inštitúcií. Pomôže vám šetriť cenné zdroje, a tým vám ušetrí čas a peniaze.

Administrátori môžu spravovať každý aspekt firmy z jedného portálu prostredníctvom známych nástrojov, ako sú SharePoint On-Line, Exchange On-Line a Lync. Pre používateľov vytvoria jednoduchú platformu, kde môžu navzájom spolupracovať.

Výhody Office 365:

  • Prístup k dokumentom, e-mailom a zdieľaným kalendárom z ľubovoľného miesta a zariadenia
  • Online stretnutia s HD konferenciami a zdieľaním pracovnej plochy
  • Ochrana e-mailov s vždy aktuálnou antivírovou a antispamovou ochranou
  • Spolupráca na dokumentoch v rámci tímu, zdieľanie reportov s obchodnými partnermi
  • Ochrana dát na vysokej úrovni spoľahlivosti a obnova dát po havárii
 Certifikácie Office 365

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Office 365 Solutions Associate

Získanie MCSA certifikácie vás oprávňuje pracovať na pozícií administrátora SaaS (softvér ako služba) alebo administrátora cloudových aplikácií so zameraním na spravovanie Office 365 produktov, ako sú Exchange, SharePoint a Lync.

!Predpoklady
  • Žiadne

Krok 1

Absolvujte kurzy

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-346 Part 1 Managing Office 365 Identities and Requirements

70-347 Part 2 Enabling Office 365 Services

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: Office 365 Solutions Associate

 Spoznajte produkty Microsoft Office
Office 365 kurzy

Office 365 – Microsoft Office 365 je ten istý Office, ktorý už poznáte a každý deň používate. Podstata Office 365 je v tom, že využíva cloud a vy môžete pristupovať k aplikáciám a súborom z rôznych miest.

Publisher kurzy

Microsoft Publisher – Publisher je softvérový balík, ktorý umožňuje vytvárať rôzne typy marketingových materiálov, vrátane bulletinov, brožúr, katalógov, pohľadníc a kalendárov.

Access kurzy

Microsoft Access – Access je databázový nástroj na získavanie a pochopenie všetkých informácií, ako sú telefónne čísla, uzávierky, či dokonca zoznamy hostí. Zároveň poskytuje pohodlný spôsob na zadávanie údajov, navigáciu a vytváranie reportov.

Outlook kurzy

Microsoft Outlook – Outlook je najpopulárnejšia aplikácia na správu e-mailov, kalendárov a kontaktov. V Microsoft Outlooku môžete spravovať svoje pracovné aj súkromné e-maily.

Excel kurzy

Microsoft Excel – Excel je tabuľkový procesor, ktorý sa štandardne používa na zobrazenie a manipuláciu s numerickými dátami. Microsoft Excel poskytuje prostriedky na organizáciu dát a analytické nástroje, ktoré vám umožnia triediť, extrahovať dáta a vytvárať grafy.

PowerPoint kurzy

Microsoft PowerPoint – PowerPoint vám umožní vytvárať dynamické prezentácie pomocou textu, grafiky a animácií. Prezentácie vytvorené v tomto programe môžu byť zobrazené na premietacom plátne na pracovné alebo vzdelávacie účely.

Visio kurzy

Microsoft Visio – Visio je nástroj na vytváranie diagramov, ktoré môžu byť použité na vizuálnu komunikáciu technických aj netechnických reprezentácií myšlienok, procesov, grafov, štruktúr, náhľadov, softvérových modelov, výkresov a iných.

Project kurzy

Microsoft Project – Microsoft Project vám umožní kontrolovať harmonogram projektu a financie, komunikovať a prezentovať informácie o projekte, aby ste zabezpečili, že projekt bude dokončený v dohodnutom termíne.

Word kurzy

Microsoft Word – Microsoft Word je považovaný za štandard na vytváranie dokumentov, ako sú listy, pozvánky, zmluvy, letáky, životopisy, knihy a iné dokumenty.

OneNote kurzy

Microsoft OneNote - One note vám umožní pristupovať k poznámkam z ľubovoľného miesta – presne tam, kde sa nachádzate – všetko nájdete a jednoducho použijete.

Kurzy Microsoft Office 365

{{value[0].Version}}