Kurzy Microsoft Project

{{value[0].Version}}

Kurzy a školenia Microsoft Project

Kurzy Microsoft Project v New Horizons Bratislava

Kurzy Microsoft Project od New Horizons Bratislava pomôžu projektovým manažérom priradiť zdroje k úlohám, sledovať pokrok, riadiť rozpočet a analyzovať vyťaženosť. New Horizons Bratislava ponúka kurzy, ktoré potrebujete, aby ste zvládli Microsoft Project a okamžite mohli zvýšiť účinnosť vašich projektov alebo firmy.

Microsoft Project je program na riadenie projektov navrhnutý tak, aby pomáhal manažérom dosiahnuť úspešné dokončenie projektov. Prostredníctvom Microsoft Project môžu manažéri jednoducho analyzovať zdroje, kontrolovať rozpočty, vyhodnocovať aktuálnosť, merať pokrok, predpokladať potrebu ďalších zdrojov. Okrem podpory pre projektových manažérov umožňuje Microsoft Project členom tímu spravovať úlohy, spolupracovať, odoslať pracovné výkazy, označiť problémy a riziká. Riadiacim pracovníkom pomáha definovať kľúčové oblasti na rozvoj, merať strategický dopad konkurenčných myšlienok, robiť rozhodnutia o financovaní, sledovať stav projektu a zdrojov.

Témy kurzu Microsoft Project zhŕňajú:

  • vytváranie projektového plánu,
  • spravovanie a konfigurovanie úloh,
  • porozumenie a spravovanie zdrojov,
  • integráciu dát s ďalšími Microsoft aplikáciami,
  • sledovanie nákladov,
  • vizuálny náhľad informácií o projekte.