Certifikácie Exchange

MCSE Productivity Exchange 2013

Preukážte, že máte schopnosti potrebné na presun vašej firmy do cloudu, zvýšte produktivitu a flexibilitu používateľov, znížte možné straty dát a zlepšite bezpečnosť firmy.

!Predpoklady
 
 • MCSA Office 365
 • MCSA Windows Server 2012
 • MCSA Windows Server 2016
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSE Productivity Solutions Expert

MCSE Productivity Exchange 2016

Preukážte, že máte schopnosti potrebné na presun vašej firmy do cloudu, zvýšte produktivitu a flexibilitu používateľov, znížte možné straty dát a zlepšite bezpečnosť firmy.

!Predpoklady
 
 • MCSA Office 365
 • MCSA Windows Server 2012
 • MCSA Windows Server 2016
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSE Productivity Solutions Expert

 Viac o Exchange

Výhody Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server prináša bohatú sadu technológií, funkcií a služieb, aby pomohli ľuďom a organizáciám postupne prejsť od komunikácie k spolupráci. Zároveň Exchange Server pomôže znížiť celkové náklady na vlastníctvo bez ohľadu na to, či máte Exchange nainštalovaný na vlastných serveroch alebo máte poštové schránky v cloude.

Exchange je navrhnutý na:

 • podporu viacgeneračnej pracovnej sily,
 • poskytuje pútavý zážitok,
 • je integrovaný so SharePointom,
 • pomáha napĺňať meniace sa potreby,
 • zabezpečuje odolné riešenia.

Kurz Microsoft Exchange Server pomôže zjednodušiť administráciu, ochráni komunikáciu a naplní požiadavku používateľov na zvýšenú mobilitu. Navyše vás tieto školenia pripravia na získanie Microsoft Exchange certifikácie.

Kurzy Exchange Server

{{value[0].Version}}

Kurzy a certifikácie Exchange Server