Viac o SharePointe

Viac o Microsoft SharePointe

SharePoint Server je navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť vyššiu úroveň spoľahlivosti a výkonu, poskytol funkcie a prostriedky na zjednodušenie administrácie, ochranu komunikácie a informácií. Zároveň naplní požiadavky používateľov na zvýšenú mobilitu.

SharePoint Server pomôže:

  • znížiť náklady prostredníctvom flexibilnej a škálovateľnej platformy,
  • lepšie riadiť riziko zabezpečením vašej firmy bezpečnými a spoľahlivými prostriedkami,
  • zvýšiť produktivitu efektívnym a výkonným manažmentom.
 MCSE SharePoint 2013

MCSE: Productivity

Získajte certifikáciu (MCSE) Microsoft Certified Solution Expert a potvrďte svoju odbornosť a to, že viete pomôcť organizovať, synchronizovať, spolupracovať a zdieľať informácie medzi všetkými zamestnancami.

!Predpoklady
  • MCSA: Office 365 alebo MCSA: Windows Server 2012

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSE: Productivity

MCSD: App Builder

MCSD: App Builder je najnovšia vývojárska certifikácia od Microsoftu pre SharePoint 2013.

!Predpoklady
  • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Web Applications certifikácia alebo MCSA: Universal Windows Platform certifikácia

Krok 2

Urobte jednu skúšku

70-488 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

70-489 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSD: App Builder

Kurzy Microsoft SharePoint

{{value[0].Version}}

Kurcy a certifikácie SharePoint Server