SQL Server certifikacie

MCSA: SQL 2016 Database Development

Preukážte podstatné zručnosti databázového profesionála v lokálnej databáze aj v databáze založenej na cloude.

Certifikácia MCSA: SQL 2016 Database Development potvrdí vaše zručnosti v budovaní a implementovaní databáz v rámci celej organizácie a kvalifikuje vás na pozíciu databázového vývojára.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-761 Querying Data with Transact-SQL

70-762 Developing SQL Databases

Inovácia certifikácie

70-762 Developing SQL Databases

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: SQL 2016 Database Development

MCSA: SQL 2016 Database Administration

Certifikácia MCSA: SQL 2016 Database Administration potvrdí vaše zručnosti v oblasti inštalácie, správy, konfigurovania a zabezpečovania úloh. Zároveň vás kvalifikuje na pozíciu databázového administrátora alebo špecialistu na infraštruktúru.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-764 Administering a SQL Database Infrastructure

70-765 Provisioning SQL Databases

Inovácia certifikácie

70-765 Provisioning SQL Databases

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: SQL 2016 Database Administration

MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

Certifikácia MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development potvrdí vaše zručnosti extrahovať, transformovať a ukladať (ETL) a zručnosti práce s dátovými skladmi spolu s implementáciou BI riešení použitím multidimenzionálných a tabuľkových dátových modelov a kociek online analytického spracovania (OLAP). Táto certifikácia vás kvalifikuje na pozíciu BI vývojára.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-767 Implementing a SQL Data Warehouse

70-768 Developing SQL Data Models

Inovácia certifikácie

70-768 Developing SQL Data Models

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development

MCSA: SQL Server 2012/2014

Získajte základné zručnosti na vývoj, prevádzku a údržbu ďalšej vlny pokročilých databázových a informačných riešení.

 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: SQL Server certifikácia

MCSE: Data Management and Analytics

Získajte túto certifikáciu a preukážte vaše zručnosti SQL administrácie, budovania riešení pre firemné dáta a efektívne využitie dát business intelligence.

!Predpoklady
 
  • MCSA: SQL Server 2012/2014 certifikácia
  • MCSA: SQL Server 2016 Database Administration certifikácia
  • MCSA: SQL Server 2016 Database Development certifikácia
  • MCSA: SQL Server 2016 BI Development certifikácia
  • MCSA: Machine Learning
 

Krok 2

Urobte jednu z týchto skúšok

70-464 Developing Microsoft SQL Server Databases

70-465 Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server

70-466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

70-467 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

70-762 Developing SQL Databases

70-767 Implementing a Data Warehouse using SQL

70-768 Developing SQL Data Models

70-773 Analyzing Big Data with Microsoft R

70-774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

70-775 Perform Data Engineering on Microsoft Azure HDInsight

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSE: Data Management and Analytics

 Viac o SQL Serveri

Kurzy Microsoft SQL Server

Zachovať dostupnosť dát a úroveň spoľahlivosť sú dôležité požiadavky na zručnosti očakávané nie len od IT profesionálov, ale aj kritické faktory pre každú fungujúcu firmu.

Microsoft SQL Server je stabilný, rýchly a dostupný databázový systém pre malé aj veľké podniky, ktorý zároveň pomáha pri objavovaní faktov a trendov. SQL Server je pripravený na zapojenie do cloudu a ponúka riešenia na obnovenie dát v prípade neočakávaných udalostí.

Kurzy Microsoft SQL od New Horizons pokrývajú všetky aspekty popredného databázového systému spoločnosti Microsoft a sú vhodné pre všetky typy firiem. New Horizons vám ponúka vhodné kurzy bez ohľadu na to, či je vašim cieľom spravovať SQL servery, programovať alebo business intelligence a vytváranie reportov.

 

Kurzy Microsoft SQL Server

{{value[0].Version}}