Certifikácia Windows Server

MCSA: Windows Server 2016

Certifikácia Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016 ukáže, že máte základnú sadu Windows Server zručností potrebných na znižovanie IT nákladov a zvyšovanie dostupnosti.

!Predpoklady
  • Žiadne

Krok 2

Urobte tieto skúšky

Nová certifikácia

70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

70-741 Networking with Windows Server 2016

70-742 Identity with Windows Server 2016

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: Windows Server 2016

MCSA: Windows Server 2012

Certifikácia Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 ukáže, že máte základnú sadu Windows Server zručností, ktoré sú relevantné na poskytovanie riešení v rôznych oblastiach.

!Predpoklady
  • Hoci by študenti mali prospech aj z predchádzajúcich skúseností s Windows Serverom, musia mať praktické skúsenosti s Windows Vista®, Windows 7, 8 alebo Windows 10.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

Nová certifikácia

70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

70-411 Administering Windows Server 2012

70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Upgrade certifikácie

70-417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: Windows Server 2012

MCSA: Cloud Platform

Získanie certifikácie MCSA: Cloud Platform poskytuje základ pre pracovné pozície administrátora alebo architekta cloudu a je prvým krokom na ceste k certifikácii Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Jednoznačne preukazuje vašu odbornosť v technológiách súvisiacich s cloudom, ktoré znižujú IT náklady a moderným firmám prinášajú vyššiu pridanú hodnotu.

!Predpoklady
  • Žiadne

Krok 1

Vyberte si dva kurzy

20532 Developing Microsoft Azure Solutions

20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

40442 Architecting Microsoft Azure Solutions

40441 Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

Krok 2

Urobte dve skúšky

70-532 Developing Microsoft Azure Solutions

70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

70-473 Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

70-475 Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSA: Cloud Platform

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure

Potvrďte zručnosti spravovať dátové centrum a preukážte odbornosť v cloudových technológiách, manažmente identít, systémovom manažmente, virtualizácii, úložiskách a networkingu.

!Predpoklady
  • Získajte jednu z týchto MCSA certifikácií
  • MCSA: Windows Server 2016 or
  • MCSA: Cloud Platform or
  • MCSA: Linux on Azure or
  • MCSA: Windows Server 2012

Krok 2

Urobte jednu zo skúšok

70-532 Developing Microsoft Azure Solutions

70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

70-473 Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

70-475 Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

70-744 Securing Windows Server 2016

70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

70-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Krok 3

Získajte certifikáciu

MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Viac o Windows Serveri

Kurzy Windows Server od New Horizons Bratislava

Windows Server je jadrom vízie cloudovej platformy Microsoftu. Prináša skúsenosti spoločnosti Microsoft, ktorá v globálnom meradle dodáva cloudové služby do vašej infraštruktúry funkcie a vylepšenia v oblasti virtualizácie, správy dátových úložísk, sietí, virtuálnej desktopovej infraštruktúry, prístupu a zabezpečenia informácií, webovej a aplikačnej platformy a iné.

So systémom Windows Server môžete škálovať a spúšťať najväčšie pracovné záťaže s robustnými možnosti obnovenia. Získate vysokú pridanú hodnotu vďaka rozsiahlym, efektívnym a vysokokapacitným úložiskám a dostupným IT službám. Môžete vytvárať, implementovať, prevádzkovať a monitorovať aplikácie u vás v prevádzke a v cloude. Poskytnite používateľom bezpečný prístup k firemným zdrojom na ľubovoľných zariadeniach.

Kurzy Microsoft Windows Server

{{value[0].Version}}

Kurzy a certifikácie Windows Server