Prehľad certifikácií

Certifikácie Citrix

Certifikácie Citrix odrážajú nastupujúce potreby IT profesionálov a firiem a preukazujú, že máte zručnosti a skúsenosti implementovať úspešné Citrix riešenia.

Citrix TrainingCertifikácie Citrix sú dostupné pre všetky Citrix produkty a sú rozdelené do troch kategórií:

 • Associate
 • Professional
 • Expert

Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V)

Certifikácia Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V) potvrdí zručnosti, ktoré potrebujú IT operátori a administrátori na riadenie, spravovanie, monitorovanie a riešenie problémov s XenDesktop 7.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

1Y0-202 Citrix XenApp and XenDesktop Administration 7.6 LTSR

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V)

Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

Certifikácia Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V) potvrdí zručnosti, ktoré potrebujú skúsení konštruktéri IT riešení, ako sú napríklad inžinieri a konzultanti, na inštaláciu, konfiguráciu a nasadenie riešení pre XenDesktop 7. Poznámka: Pred získaním CCP-V musíte získať certifikáciu CCA-V.

!Predpoklady
 • Vedomosti o XenDesktop 7.5.

Krok 2

Urobte obidve skúšky

1Y0-301 Deploying Citrix XenDesktop 7.6 Solutions

1Y0-311 Citrix XenApp and XenDesktop 7.15 Advanced Administration

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

Citrix Certified Expert – Virtualization (CCE-V)

Certifikácia Citrix Certified Expert – Virtualization (CCE-V) potvrdí zručnosti, ktoré potrebujú skúsení dizajnéri riešení, ako sú architekti, inžinieri a konzultanti, aby vyhodnotili a navrhli komplexné XenDesktop 7 riešenia. Poznámka: Pred získaním CCE-V musíte získať certifikáciu CCP-V.

!Predpoklady
 • Vedomosti o XenDesktop 7.5.

Krok 1

Absolvujte kurzy

Krok 2

Urobte tieto skúšky

1Y0-401 Designing Citrix XenDesktop 7.6 Solutions

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Expert – Virtualization (CCE-V)

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Certifikácia Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N) je navrhnutá pre sieťových a systémových administrátorov a potvrdzuje vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu a spravovanie Citrix NetScaler 10 virtualizačného riešenia pre aplikácie a pracovné stanice v podnikovom prostredí.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

Možnosť 1: 1Y0-230 Citrix NetScaler 12 Essentials and Unified Gateway

Možnosť 2: 1Y0-240: Citrix NetScaler 12 Essentials and Traffic Management

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N)

Certifikácia Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N) je navrhnutá pre sieťových inžinierov a potvrdí vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu, spravovanie a optimalizáciu sieťového výkonu pomocou Citrix NetScaler 10.

Poznámka: Ak máte skúsenosti so sieťami a chcete si rozšíriť základné zručnosti, potom je CCP-N ideálny štartovací bod. Ak máte certifikáciu CCA pre NetScaler 9 alebo staršiu, s CCP-N budete mať aktuálnu certifikáciu.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

1Y0-351: Citrix NetScaler 10.5 Essentials for Networking exam

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N)

Citrix Certified Professional – Mobility (CCP-M)

Certifikácia Citrix Certified Professional – Mobility (CCP-M) potvrdí zručnosti požadované na navrhovanie, nasadzovanie a spravovanie riešenia Citrix XenMobile Enterprise, ktoré zahŕňa spravovanie mobilných zariadení a mobilných aplikácií.

!Predpoklady
 • Žiadne.

Krok 2

Urobte jednu zo skúšok

1Y0-371 Designing, Deploying and Managing Citrix XenMobile 10 Enterprise Solutions

1Y0-370 Designing, Deploying and Managing Citrix XenMobile Solutions

Krok 3

Získajte certifikáciu

Citrix Certified Professional – Mobility (CCP-M)

 Citrix Training Pass

Citrix Training Pass (CTP)

Citrix Training Pass (CTP) je predplatený kupón, ktorý môžete využiť v New Horizons Bratislava do jedného roka od jeho zakúpenia.

Citrix produkty a služby môžu byť objednané súčasne, čo umožní zahrnúť školenia do celkového projektového rozpočtu.

Výhody Citrix Training Pass

Zakúpenie Citrix Training Pass (CTP):

 • pomáha zjednodušiť plánovanie rozpočtu na školenia, keďže finančne prostriedky sú použité vopred v rámci jedného nákupu,
 • pomáha znížiť administratívne náklady,
 • vytvára základ na rozvoj flexibilných tréningových plánov pre Citrix technológie.

Všetky prípravy a skúšky sú ponúkané v jednom pohodlnom balíku za významne zníženú cenu s úsporou viac ako 20 % z cenníkovej ceny. Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ak chcete vyťažiť maximum z rozpočtu na Citrix vzdelávanie.

 Citrix

Citrix kurzy v New Horizons Bratislava

Citrix je lídrom v poskytovaní riešení pre mobilné pracovné stanice firmám na celom svete. Produkty Citrix umožňujú používateľom implementovať a spravovať:

 • virtualizované servery, aplikácie a pracovné stanice,
 • siete,
 • softvér ako službu,
 • cloudové technológie vrátane open source produktov.

Kurzy Citrix od New Horizons Bratislava vám pomôžu úplne porozumieť Citrix technológiám. Zároveň dostanete najlepšiu možnú prípravu na absolvovanie certifikačných skúšok Citrix.

Citrix kurzy môžu byť vyučované naživo v triede s inštruktorom, ale aj naživo s online inštruktorom vo virtuálnej triede. Každý Citrix kurz používa autorizované Citrix osnovy a je vyučovaný certifikovaným inštruktorom.

Prínos Citrix kurzov

Citrix riešenia podporujú mobilitu v podnikaní, zamestnancom umožňujú pripájať sa z rôznych miest a spolupracovať v reálnom čase. Mobilné riešenia prispievajú k zlepšeniu pracovného prostredia. Používatelia si môžu vybrať ideálny čas a miesto na svoju prácu a stále majú prístup k zabezpečeným informáciám vo firemnej sieti.

Zavedenie Citrix virtualizácie pracovných staníc umožňuje zjednodušiť IT infraštruktúru a zvýšiť produktivitu práce, zlepšiť spoluprácu a bezpečnú výmenu informácií.

Firmu môžu virtualizáciou systému do dátového centra alebo cloudového prostredia významne znížiť náklady na aplikácie a správu pracovných staníc. Virtuálne pracovné stanice sú lacnejšie než individuálne počítače. Virtualizácia uľahčuje aj implementáciu centralizovaných IT služieb.

Citrix produkty

Citrix poskytuje prvotriedne nástroje na virtualizáciu pracovných staníc a serverov. Toto sú len niektoré z najrozšírenejších technológií spoločnosti Citrix:

Citrix XenDesktop

Citrix XenDesktop je bezpečná virtuálna aplikácia, ktorá okamžite umožní využívať Windows aplikácie a pracovné stanice na ľubovoľnom mobilnom zariadení. To dá zamestnancom a riadiacim pracovníkom slobodu používať ich vlastné mobilné zariadenia bez toho, aby im IT oddelenie poskytlo potrebný hardvér.

Citrix XenDesktop:

 • umožní využívať mobilnú pracovnú silu,
 • zjednoduší manažment,
 • zníži náklady,
 • zvýši zabzepečenie.

Citrix XenApp

Citrix XenApp poskytuje aplikácie a pracovné stanice ako služby na požiadanie v reálnom čase, ku ktorým sa môžu používatelia pripojiť z ľubovoľného zariadenia. XenApp šetrí čas potrebný na prípravu tradičného hardvéru, pretože zjednodušuje spravovanie aplikácií a neočakávané požiadavky sú nasadzované v cloude.

Centralizované aplikácie XenApp pomáhajú ochrániť intelektuálne vlastníctvo a súkromné informácie, znižujú riziko zásahu do dát.

Medzi výhody XenApp patrí:

 • vyššia spokojnosť zamestnancov,
 • vyššia produktivita práce,
 • dlhšie zotrvanie zamestnancov.

XenServer

Citrix XenServer je open source virtualizačná platforma pre servery, ktorá umožňuje spravovať virtuálny cloud, server alebo pracovné stanice.

XenServer umožní IT oddeleniu významne znížiť počet serverov v dátovom centre a zároveň maximalizovať výkon aplikácií. XenServer ponúka bezpečnosť a priestor pre viaceré virtuálne stroje na jednom fyzickom serveri.

XenServer umožňuje firmám:

 • ušetriť peniaze,
 • reagovať na rýchlo sa meniace podmienky,
 • zvýšiť výkon.

NetScaler

Citrix NetScaler je cloudová platforma, ktorá umožňuje kontrolovať, optimalizovať a zabezpečovať doručovanie firemných informácií v sieťach na celom svete.

Citrix NetScaler zvyšuje výkon sieťovej a serverovej infraštruktúry a umožňuje používateľom uchovať informácie izolované v cloude, aby sa predišlo problémom s bezpečnosťou dát.

Kurzy Citrix

{{value[0].Version}}

Kurzy a certifikácie Citrix

 Citrix recertifikácia

Získajte certifikáciu bez skúšky!

Nedávno spustený program Citrix recertifikácie ponúka možnosť flexibilného udržania si Citrix certifikácie jednoduchou účasťou na súvisiacom kurze.

Prihláste sa na príslušný kurz čo najskôr, čím si udržíte váš status „Citrix Certified“ a môžete pokračovať ako rešpektovaný profesionál v odbore a tým si udržať konkurenčnú výhodu a odlišnosť na trhu.

Ak ste držiteľom Citrix certifikácie, ktorá už exspirovala a od teraz do 31. 12. 2017 absolvujete v New Horizons príslušný kurz, môžete si tým obnoviť vašu exspirovanú certifikáciu.

Po 31.12.2017 to už nebude možné. Ak po 31.12.2017 vaša certifikácia exspiruje skôr než absolvujete kurz a urobíte požadovanú skúšku, resp. ekvivalentný kurz, budete musieť získať späť všetky certifikáty nižšej úrovne a znova prejsť skúškou, aby ste získali späť certifikáciu.

V tabuľke nižšie nájdete úplný zoznam certifikácií, ktoré umožňujú recertifikáciu účasťou na súvisiacom kurze vedenom inštruktorom.

Exspirovaná certifikácia Potrebný kurz Nová certifikácia
Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA – V)

Citrix Certified Advanced Administrator for Citrix XenApp 6 (CCAA)
Absolvujte 1:

 • CXD-210 Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1x Administration


 • CMB-310 Citrix Virtual Apps, Desktops and Provisioning 7.1x Administration (Fast Track)
 • CCA-V
  Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP – V)

  Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE)
  Absolvujte:

 • CXD-310 Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1x Advanced Administration

 • alebo

 • CMB-310 Citrix Virtual Apps, Desktops and Provisioning 7.1x Administration (Fast Track)

 • a

 • CXD-303 Citrix Virtual Apps and Desktops 7.1x Advanced Management with App Layering, WEM and HDX

 • CCP-V
  Citrix Certified Expert – Virtualization (CCE – V)

  Citrix Certified Integration Architect (CCIA)
  CCE-V
  Citrix Certified Associate – Networking (CCA – N) Absolvujte 1:

 • CNS-220 Citrix ADC 12.x Essentials and Traffic Management

 • CNS-222 Citrix ADC 12.x Essentials and Citrix Gateway
 • CCA-N
  Citrix Certified Professional – Networking (CCP – N) Absolvujte 1:

 • CNS-320 Citrix ADC 12.x Advanced Concepts - Security, Management and Optimization

 • CNS-220 Citrix ADC 12.x Essentials and Traffic Management
 • CCP-N
  Citrix Certified Professional – Mobility (CCP – M) CXM-303 Deploying Enterprise Mobility Solutions with Citrix Endpoint Management CCP-M