Význam certifikácie

Kurzy a certifikácie CompTIA

CompTIA je medzinárodne uznávané združenie zastupujúce technologickú komunitu. CompTIA rozvíja schopnosti IT profesionálov pomocou certifikácií v oblastiach, ako je údržba počítačov, sieťové technológie a IT bezpečnosť.

5 dôvodov, prečo získať CompTIA certifikáciu:

 1. Získajte zručnosti a novú prácu - CompTIA certifikácie potvrdia zamestnávateľom, že kandidát ovláda základne technologické zručnosti a vie správne robiť svoju robotu.
 2. Udržte si prácu aj platové ohodnotenie - V súčasnej ekonomickej situácii certifikácia potvrdí, že vaša odbornosť je na vyššej úrovni ako majú ostatní a môže vám pomôcť dostať sa na lepšiu platovú úroveň.
 3. Chcete zmeniť prácu? Certifikácie CompTIA pomôžu uchádzačom kvalifikovať sa na nové pracovné pozície alebo vybudovať kariéru v IT oblasti.
 4. Zviditeľnite svoj životopis - Certifikácie CompTIA vo vašom životopise vás zviditeľnia medzi inými uchádzačmi o prácu a získajú vám lepšiu východiskovú pozíciu počas prijímacieho pohovoru.
 5. IT je všade! IT zručnosti sú potrebné vo väčšine firiem a v súčasnosti je nedostatok trénovaných IT profesionálov, ktorí by zaplnili tieto prázdne miesta.
 Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie CompTIA

Nasledujúce CompTIA certifikácie získané po 1. januári 2011 sú platné len 3 roky:

 • CompTIA A+
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)
 • CompTIA Mobility+
 • CompTIA Cloud+

Študenti, ktorí si chcú udržať certifikácie platné, musia získať CEU (Continuing Education Units) – kredity v kontinuálnom vzdelávaní CompTIA. Môžu to urobiť rôznymi spôsobmi:

 • urobením najaktuálnejšej certifikačnej skúšky,
 • získaním inej uznávanej certifikácie.

New Horizons Bratislava, ako autorizovaný CompTIA tréningový partner, vám pomôže udržať si platné CompTIA certifikácie pomocou najnovších kurzov a certifikačných skúšok.

Tabuľka znázorňuje poplatky a celkový počet CEU potrebný na udržanie platnosti každej certifikácie:

Ročný poplatok za CE Program Celkový poplatok za splnenie trojročného programu Požadovaný počet kreditov na splnenie programu
CompTIA A+ $25 $75 20
CompTIA Network+ $50 $150 30
CompTIA Security+ $50 $150 50
CompTIA CASP $50 $150 75
CompTIA Mobility+ $50 $150 50
CompTIA Cloud+ $50 $150 50
 Certifikácie CompTIA

CompTIA certifikácie

New Horizons Bratislava je autorizovaný poskytovateľ najnovších kurzov CompTIA, ktoré vás pripravia na certifikáciu CompTIA alebo vám pomôžu zlepšiť technologické zručnosti.

Rozhodnutie pracovať v IT odvetví je výnimočne dobrá voľba. Získanie IT certifikácie vám môže pomôcť začať a ďalej rozvíjať kariéru. Certifikačná mapa CompTIA vám pomôže ľahšie sa orientovať vo svete IT certifikácií.

Kliknite na obrázok nižšie a stiahnite si kompletné mapu v PDF.

CompTIA Certifications

CompTIA A+

A+ TrainingCertifikácia CompTIA A+ je medzinárodne uznávaná nezávislá certifikácia, ktorú považujú mnohí zamestnávatelia za základný predpoklad na zamestnanie v IT oblasti. Certifikácia A+ preukazuje, že jedinec je schopný plniť úlohy, ako je inštalácia, konfigurácia a riešenie problémov bežných počítačových systémov.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • identifikovať hardvérové komponenty osobných počítačov a mobilných digitálnych zariadení,
 • identifikovať sieťové a bezpečnostné princípy,
 • inštalovať, konfigurovať a riešiť problémy zobrazovacích zariadení,
 • inštalovať a konfigurovať doplnkové vybavenie,
 • spravovať systémové komponenty,
 • spravovať úložisko dát,
 • identifikovať hardvérové a softvérové požiadavky na konfiguráciu klientského prostredia,
 • identifikovať sieťové technológie,
 • inštalovať a konfigurovať sieťové komponenty,
 • poskytovať podporu pre mobilné digitálne zariadenia,
 • poskytovať podporu pre tlačiarne a multifunkčné zariadenia.
!Predpoklady
 • Žiadne. Odporúčané vedomosti: základné vedomosti o hardvéri a operačných systémoch.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA A+ Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA A+ Part 1
220-1001

CompTIA A+ Part 2
220-1002

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA A+ Certification

Certifikácie CompTIA A+ vydané v roku 2011 alebo neskôr sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA.

CompTIA Network+

Network+ TrainingTento kurz je určený pre profesionálov pracujúcich na základnej úrovni počítačovej podpory, ktorí majú základné vedomosti o hardvéri, softvéri a operačných systémoch a chcú sa pripraviť na certifikačnú skúšku CompTIA Network+. Táto certifikácia je vhodná aj pre tých, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti v oblasti počítačových sietí a získať zručnosti potrebné na začatie kariéry v sieťovej podpore alebo administrácii.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • základy teórie sietí, koncepty a sieťové metódy,
 • základy prenosu sieťových dát,
 • sieťové prvky, káblovanie a hardvér,
 • sieťové protokoly a OSI model,
 • sieťové operačné systémy,
 • základy TCP/IP,
 • základy PC a zabezpečenia sietí.
!Predpoklady
 • Žiadne. Je vhodné, aby ste si najprv urobili certifikáciu CompTIA A+.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Network+ Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA Network+
N10-007

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Network+ Certification

Certifikácie CompTIA Network+ vydané v roku 2011 alebo neskôr sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA.

CompTIA Security+

Security+ TrainingKurzy CompTIA Security+ od New Horizons Bratislava vám poskytnú výborný úvod do oblasti bezpečnosti. Je to lepší spôsob, ako sa rovno pustiť do nejakého pokročilého štúdia bezpečnosti. Security+ vám pomôže vybudovať si solídne vedomosti, na ktorých budete môcť neskôr ďalej stavať a v budúcnosti rozvinúť IT kariéru želaným smerom. Či už je vaším cieľom získať prácu vhodnú pre Security+ certifikovaného profesionála, preukázať základné vedomosti o bezpečnostných konceptoch, alebo získať viac vedomostí z oblasti zabezpečenia sietí, školenie Security+ je pre vás ideálne riešenie.

Kurz je určený študentom, ktorí sa pripravujú na certifikačnú skúšku CompTIA Security+. Táto kvalifikácia je primárne zameraná na sieťových profesionálov. Keďže bezpečnosť je dôležitá pre všetky pracovné pozície vo firme, kurz bude prínosom aj pre analytikov počítačovej podpory, vývojárov, vyšších manažérov v účtovníctve, obchode, vývoji produktov a marketingu.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • identifikovať základné koncepty počítačovej bezpečnosti,
 • identifikovať bezpečnostné hrozby a zraniteľné miesta,
 • spravovať dáta, aplikácie a zabezpečenie staníc,
 • implementovať sieťovú bezpečnosť,
 • identifikovať a implementovať kontrolu prístupov a opatrenia na zabezpečenie správy účtov,
 • spravovať certifikáty,
 • identifikovať a implementovať zhodu a opatrenia operatívnej bezpečnosti,
 • spravovať riziká,
 • riešiť problémy a bezpečnostné narušenia,
 • plánovať stratégie na zaručenie nerušeného fungovania, odolnosti proti chybám, obnovy pri zlyhaní.
!Predpoklady
 • Žiadne. Je vhodné, aby ste si najprv urobili certifikáciu CompTIA A+ a Network+, alebo mali ekvivalentné vedomosti. Odporúčame tiež 6 – 9 mesiacov skúseností so sieťami vrátane konfigurácie bezpečnostných parametrov.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Security+ Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA Security+
SY0-501

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Security+ Certification

Certifikácie CompTIA Security+ vydané v roku 2011 alebo neskôr sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)

CASP TrainingCertifikačné školenie CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) v New Horizons Bratislava vám poskytne potrebné zručnosti, aby ste získali CASP certifikáciu a pripravili sa na ďalšiu kariéru v IT bezpečnosti.

Tento kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí majú technické vedomosti a zručnosti potrebné na konceptualizáciu, návrh a vytváranie bezpečných riešení v komplexných firemných prostrediach. Študenti by mali mať aspoň 10 rokov pracovných skúseností v oblasti IT administrácie vrátane aspoň 5 rokov praktických skúseností v oblasti bezpečnosti.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • riadiť riziká v organizácii,
 • integrovať výpočtovú techniku, komunikáciu a obchodné praktiky v organizácii,
 • použiť výskum a analýzu na zabezpečenie organizácie,
 • integrovať pokročilé techniky autentifikácie a autorizácie,
 • implementovať šifrovacie techniky,
 • implementovať bezpečnostné kontroly na pracovných staniciach,
 • implementovať bezpečnostné kontroly na úložisku,
 • analyzovať koncepty, komponenty a architektúru sieťovej bezpečnosti, implementovať kontrolu,
 • implementovať bezpečnostné kontroly aplikácií,
 • integrovať pracovné stanice, siete a aplikácie do bezpečnej firemnej architektúry,
 • vykonávať hodnotenia zraniteľnosti,
 • reagovať na zlyhania.
!Predpoklady
 • Žiadne. Je vhodné, aby ste si najprv urobili certifikáciu CompTIA A+, Network+ a Security+. Mali by ste mať aspoň 10-ročnú prax vrátane 5 rokov praktických skúseností v oblasti bezpečnosti.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)
CAS-002

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Advanced Security Practitioner

Certifikácie CompTIA CASP vydané v roku 2011 alebo neskôr sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA.

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

Cybersecurity Analyst TrainingŠkolenie CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) od New Horizons študentov naučí aplikovať behaviorálne analýzy na zvýšenie celkovej IT bezpečnosti. Poskytuje nevyhnutné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na prevenciu, detekciu a boj proti kybernetickým hrozbám.

Certifikácia CySA+ je určená pre IT profesionálov pracujúcich alebo hľadajúcich pracovné pozície, ako je IT bezpečnostný analytik, bezpečnostný analytik operačného centra, analytik zraniteľnosti, kybernetický špecialista, analytik hrozieb a bezpečnostný inžinier.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • Riadiť riziká a zraniteľnosť
 • Konfigurovať a používať nástroje na detekciu hrozieb
 • Rozumieť úlohám, zodpovednosti a bezpečnostnému rámcu
 • Vykonať analýzu dát a interpretovať výsledky na identifikáciu oblastí záujmu
 • Vyhýbať sa, predchádzať a reagovať na bezpečnostné nehody
 • Odstraňovať hrozby
 • Pochopiť bezpečnostnú architektúru, politiku a postupy
 • Lepšie zabezpečiť a chrániť aplikácie a systémy
!Predpoklady
 • Hoci nie sú požadované, CompTIA odporúča študentom získať certifikácie Network+, Security+ alebo ekvivalentné vedomosti a minimálne 3-4 roky praxe v informačnej bezpečnosti alebo podobné skúsenosti. CySA+ je pokračovaním CompTIA Security+ alebo ekvivalentných skúseností a je zameraná na technickú a praktickú stránku.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA CySA+
CS0-001

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA CySA+ certification

Certifikácie CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA. Viac o kontinuálnom vzdelávaní

CompTIA Project+

Project+ kurzyCertifikačný kurz CompTIA Project+ potvrdí vaše vedomosti o princípoch projektového manažmentu. Profesia projektový manažment sa prudko rozvíja a s tým súvisí aj zvýšená konkurencieschopnosť vyškolených manažérov na trhu práce.

Certifikácia Project+ vás zviditeľní medzi ostatnými uchádzačmi o prácu a preukáže, že máte viac než len technické vedomosti. Preukáže vaše zručnosti viesť a budovať vzťahy v tíme, dokončiť projekty v dohodnutom čase a plánovanom rozpočte.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • identifikovať základné princípy projektového riadenia,
 • vykonať predprojektové nastavenia,
 • inicializovať projekt,
 • naplánovať projektové stratégie,
 • vytvoriť projektový harmonogram,
 • plánovať ľudské zdroje, komunikáciu a kvalitu,
 • plánovať manažment rizík,
 • plánovať projektové náklady,
 • plánovať zmeny v riadení projektu,
 • riadiť vykonávanie projektu,
 • riadiť dodanie projektu,
 • sledovať dodržiavanie projektu,
 • monitorovať a sledovať obmedzenia na projekte,
 • sledovať riziká a zásoby,
 • uzavrieť projekt.
!Predpoklady
 • Aj keď nie sú požadované, kandidáti by mali mať aspoň jeden rok skúseností s riadením malého alebo stredne veľkého projektu.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CERTIFICATION PATH

CompTIA Project+
PX0-003

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Project+ Certification

Certifikácia CompTIA Project+ je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

CompTIA Linux+

Linux+ TrainingCertifikácia CompTIA Linux+ poskytuje potrebné základy jednotlivcom, ktorí pracujú a spravujú operačný systém Linux. Certifikácia Linux+ je hodnotná pre tých, ktorí začínajú pracovať s operačným systémom Linux.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • identifikovať základné koncepty a vykonávať základné úlohy,
 • spravovať používateľov a skupinové účty,
 • spravovať partície a Linuxový súborový systém,
 • spravovať rôzne súbory na Linuxe,
 • pracovať s povoleniami a vlastníctvom,
 • tlačiť súbory,
 • spravovať balíčky,
 • spravovať služby jadra,
 • pracovať s Bash shellom a skriptami,
 • spravovať joby a procesy,
 • spravovať systémové služby,
 • konfigurovať sieťové služby,
 • konfigurovať základné internetové služby,
 • implementovať opatrenia na zabezpečenie systému Linux,
 • spravovať hardvér pripojený k systému Linux,
 • riešiť problémy systému Linux,
 • inštalovať operačný systém Linux,
 • konfigurovať grafické rozhranie.
!Predpoklady
 • Aj keď žiadne predpoklady nie sú požadované, je vhodné, aby si kandidáti najprv urobili obidve certifikácie CompTIA A+ a Network+.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Linux+ Certification

Krok 2

Urobte túto skúšku

CompTIA Linux+
XK0-004

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Linux+

Certifikácia CompTIA Linux+ je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

CompTIA Server+

Server+ TrainingCertifikácia CompTIA Server+ potvrdí vedomosti o serverovom hardvéri a softvéri. Certifikácia CompTIA Server+ je zameraná na IT profesionálov, technikov sieťovej podpory a hardvérových špecialistov s predchádzajúcimi skúsenosťami v IT priemysle.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • rôzne typy serverových úložných systémov,
 • inštalovať hardvérové komponenty a konfigurovať servery,
 • riešiť problémy vznikajúce pri výmene serverových komponentov,
 • zabezpečiť, pristupovať a vzdialene spravovať hardvér servera,
 • koncepty a techniky použiteľné v prípade obnovy servera po havárii.
!Predpoklady
 • Žiadne. Odporúčané vedomosti: základné vedomosti o počítačovom hardvéri a operačných systémoch, certifikácia CompTIA A+ a 18 až 24 mesiacov praxe v IT oblasti.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Server+ Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA Server+
SK0-004

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Server+ Certification

Certifikácia CompTIA Server+ je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

CompTIA Cloud Essentials

Cloud Essentials TrainingCertifikácia CompTIA Cloud Essentials poskytuje IT profesionálom potrebné zručnosti, aby mohli efektívne fungovať v cloudovom prostredí. Porozumenie základným cloudovým technológiám je žiadaná zručnosť, keďže mnoho firiem začína využívať toto inovatívne a cenovo dostupné úložiskové riešenie.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • kľúčové koncepty a terminológiu základných cloudových technológií,
 • procesy zapojené do rozvíjajúceho sa dátového centra v privátnom cloude,
 • spravovať systémy, ktoré už používajú niektoré časti cloudovej infraštruktúry,
 • obchodné a operatívne aspekty využívania cloudu,
 • základné vedomosti o IaaS, SaaS, PaaS a DRaas,
 • dopad na spravovanie IT služieb.
!Predpoklady
 • Žiadne, ale odporúčame aspoň 6 mesiacov praxe v prostredí, ktoré využíva alebo sa spolieha na služby súvisiace s IT.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud Essentials Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CL0-001

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Cloud Essentials Certification

Certifikácia CompTIA Cloud Essentials je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

CompTIA Cloud+

Cloud+ TrainingZručnosti s prácou s cloudom a virtualizáciou sa stávajú čoraz častejšie požadovanou kvalifikáciou od IT profesionálov, keďže stále viac organizácií presúva svoje IT operácie do cloudovej platformy. Ak si pridáte do životopisu certifikáciu CompTIA Cloud+, preukážete schopnosť implementovať a spravovať cloudové technológie a dostanete sa na rýchlo rastúci trh:

 • 9 z 10 spoločností už používa nejakú formu cloudovej technológie,
 • 60 percent spoločností má 30 percent a viac svojich IT systémov v cloude, ¹
 • odhadom okolo 7 miliónov pracovných pozícii vygeneroval cloudový priemysel celosvetovo do konca roka 2015, ²
 • globálny cloudový trh do roku 2020 podľa odhadov dosiahne 270 miliárd dolárov. ¹

V kurze CompTIA Cloud+ od New Horizons Bratislava sa študenti naučia cloudové modely, virtualizáciu, infraštruktúru, zabezpečenie, riadenie zdrojov a udržanie bezvýpadkovej prevádzky.

!Predpoklady
 • Žiadne. Odporúčame 24 až 36 mesiacov predchádzajúcich pracovných skúseností v administrácii sietí, úložísk alebo dátových centier, vedomosti o ľubovoľnej rozšírenej hypervisior technológii na virtualizáciu serverov.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud+

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA Cloud+
CVO-001

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Cloud+ Certification

Certifikácie Cloud+ sú platné 3 roky. Ak si chcete udržať certifikáciu platnú, musíte splniť podmienky kontinuálneho vzdelávania CompTIA.

CompTIA IT Fundamentals

IT Fundamentals TrainingV tomto kurze sa študenti naučia identifikovať počítačové komponenty, pracovať sú súbormi a priečinkami a inštalovať softvér. Študenti získajú základné zručnosti a koncepty potrebné na údržbu, podporu a efektívnu prácu s osobným počítačom.

Okrem toho kurz pokrýva dôležité zručnosti a informácie potrebné na konfigurovanie, spravovanie, riešenie problémov a vykonávanie preventívnej údržby hardvérových a softvérových komponentov na osobnom počítači a základných bezdrôtových zariadeniach. Študenti budú implementovať základné bezpečnostné opatrenia a realizovať podporu pre koncových používateľov.

!Predpoklady
 • Žiadne. Toto je úvodný kurz a vyžaduje len základy práce s operačným systémom Windows.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA IT Fundamentals

Krok 2

Urobte tieto skúšky

CompTIA IT Fundamentals
FCO-U51

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA IT Fundamentals Certification

Certifikácia CompTIA IT Fundamentals je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

CompTIA Train The Trainer+ (CTT+)

CTT+ TrainingV kurze CompTIA CTT+ sa študenti naučia ako sa pripraviť na učenie a ako vybrať a realizovať rôzne metódy vzdelávania. Kurz vás naučí, ako profesionálne predviesť odbornú znalosť obsahu, ako používať komunikačné a prezentačné zručnosti vo vzdelávaní, ako vytvoriť a udržať vzdelávacie prostredie zamerané na žiaka.

Študenti sa naučia techniky na vyhodnotenie výkonu žiaka prostredníctvom udalostí a techniky na hodnotenie výkonu vzdelávacieho procesu.

Počas certifikačného školenia v New Horizons sa študenti naučia:

 • plánovanie a prípravu,
 • použitie vzdelávacích metód,
 • dôveryhodnosť a komunikácia,
 • napomáhanie skupine,
 • vyhodnotenie školenia.
!Predpoklady
 • Žiadne. Odporúčame 6 až 12 mesiacov skúseností na pozícii tréner alebo inštruktor.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud Essentials Certification

Krok 2

Urobte tieto skúšky

TKO-201 CTT+ Essentials

And either

TKO-202 CTT+ Classroom Performance Based Exam

Or

TKO-203 CTT+ Virtual Classroom Performance Based Exam

Krok 3

Získajte certifikáciu

CompTIA Train The Trainer+ (CTT+) Certification

Certifikácia CompTIA Train The Trainer+ je platná doživotne a nepotrebuje byť obnovená.

Kurzy CompTIA

{{value[0].Version}}