Viac o IBM kurzoch

IBM kurzy v New Horizons Bratislava

Kurzy a školenia IBM systémov vrátane populárnych IBM kurzov vám pomôžu optimalizovať investície do IBM technológií. New Horizons vám vďaka partnerstvu s Arrow ECS Learning Solutions, jedným z vybraných globálnych poskytovateľov školení, poskytne autorizované kurzy na návrh, inštaláciu, údržbu a riešenie problémov s IBM technológiami, hardvérom a úložiskami.

New Horizons ponúka autorizované IBM kurzy pre:

  • cloud, 
  • mobilné technológie, 
  • analýzy, 
  • zabezpečenie,
  • systémy.

Viac informácií o týchto produktoch nájdete na záložke s produktmi.

 IBM produkty
IBM Cognos Training Courses

Cognos poskytuje všetko, čo potrebuje vaša firma, aby bola prosperujúca a vedená analytickými dátami, od business intelligence po finančné plánovanie, a od strategického manažmentu po analytické aplikácie. Cognos je s produktmi pre jednotlivcov, pracovné skupiny, oddelenia, stredné a veľké firmy navrhnutý tak, aby pomáhal každému v rámci firmy robiť rozhodnutia, ktoré pomôžu dosahovať lepšie výsledky. Analýzy neboli nikdy také dôležité. Cognos a iné súvisiace produkty na poskytovanie analýz sú významnou hnacou pre vaše podnikanie.

IBM Cognos kurzy

IBM Tivoli Training Courses

Súčasné firmy potrebujú fungovať rozumnejšie, efektívnejšie a obratnejšie, aby si udržali konkurencieschopnosť. Tivoli, softvér na správu služieb, poskytuje rozumné riešenie pre infraštruktúru od cloudu a správy virtualizácie po IT služby, výkon aplikácií, siete až po firemný asset manažment.

Tivoli ide za hranice individuálnych komponentov a poskytuje integrovaný pohľad na optimalizáciu kritických IT systémov s alokáciou zdrojov, bezpečnosti, úložiska a riešení na správu systémov.

IBM Tivoli kurzy

IBM WebSphere Training Courses

WebSphere je popredný softvér pre biznis na požiadanie. Umožňuje obchodnú integráciu, poskytuje aplikácie, transakčnú infraštruktúru, portály, transformáciu aplikácií, mobilný/rečový middleware, správu informácií o produktoch a e-commerce.

IBM WebSphere kurzy

Kurzy IBM

{{value[0].Version}}

Kurzy a certifikácie IBM