ITIL Foundation

ITIL Foundation je základná úroveň certifikácie, ktorá ponúka uchádzačom všeobecné uvedomenie si kľúčových elementov, konceptov a terminológie používanej v ITIL Service Lifecycle, vrátane prepojení na stupne životného cyklu, použité procesy a ich prínos na uplatnenie riadenia služieb v praxi.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 1

Absolvujte kurzy

ITIL® 4 Foundation

Krok 2

Urobte tieto skúšky

ITIL Foundation Exam

Krok 3

Získajte certifikáciu

ITIL Foundation Certification

ITIL Managing Professional (ITIL 4 MP)

ITIL 4 MP sa zameriava na IT odborníkov pracujúcich v technologických a digitálnych tímoch naprieč oddeleniami a úsekmi. ITIL 4 kurzy v rámci skupiny Managing Professional (MP) poskytujú praktické a technické znalosti o tom, ako úspešne prevádzkovať IT podporované služby, tímy a toky práce.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 2

Urobte tieto skúšky

ITIL 4 Managing Professional Exam

Krok 3

Získajte certifikáciu

ITIL 4 Managing Professional

ITIL 4 Strategic Leader (ITIL 4 SL)

ITIL SL uznáva hodnotu ITIL nielen pre IT operácie, ale pre všetky digitálne podporované služby. Získaním certifikátu ITIL 4 Strategic Leader demonštrujete, že máte jasnú predstavu o tom, ako IT ovplyvňuje a usmerňuje obchodnú stratégiu.

!Predpoklady
 
  • Žiadne
 

Krok 1

Absolvujte kurzy

ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (DPI)

ITIL 4 Leader: Digital & IT Strategy (COMING SOON)

Krok 2

Urobte tieto skúšky

ITIL 4 Strategic Leader Exam

Krok 3

Získajte certifikáciu

ITIL 4 Strategic Leader

ITIL® kurzy a certifikácia Bratislava

Certifikujte sa v najrešpektovanejšom prístupe k IT Service Management na svete a akcelerujte vašu profesionálnu kariéru v sektore služieb a IT.

Populárne ITIL kurzy


Kurz Začiatok Miesto Cena
ITIL® 4 Foundation 04-10-2021 Bratislava, Slovakia
ITIL® 4 Managing Professional Transition (MPT) 08-11-2021 Bratislava, Slovakia
ITIL® 4 Specialist Create, Deliver and Support (CDS) 15-12-2021 Bratislava, Slovakia
ITIL® 4 Specialist High Velocity IT (HVIT) 01-12-2021 Bratislava, Slovakia

Kurzy ITIL

{{value[0].Version}}

Viac o ITIL 4

ITIL je najuznávanejší prístup k riadeniu IT služieb (IT Service Management) na svete, ktorý pomáha jednotlivcom a organizáciám realizovať organizačné zmeny, transformácie a rast prostredníctvom správneho používania IT. Ale ITIL v3 bol uvedený v roku 2007 a upravený a doplnený v roku 2011. Odvtedy sa svet zmenil.

Digitálna transformácia výrazne zmenila IT prostredie. ITIL 4 poskytuje tomuto novému svetu prevádzkový model typu end-to-end pre dodávku a prevádzku technologických produktov a služieb takým spôsobom, akým to nedokáže žiaden iný rámec best practice (osvedčených) postupov. ITIL 4 zahŕňa holistickú filozofiu riadenia služieb a integruje kolaboratívne rámce ako Lean IT, Agile a DevOps do jedného a bezproblémového prístupu.

Nová certifikačná schéma ITIL 4 (na obrázku) bola navrhnutá s cieľom zjednodušiť kariérny postup pre profesionálov a poskytnúť im moderný a relevantný obsah.

Školenie a certifikácia ITIL

Viac o ITIL

ITIL je súčasťou portfólia riešení Best Practice Solutions, ktoré má organizáciám pomáhať zefektívniť riadenie IT služieb, projekty, programy a bezpečnosť.

Metódy AXELOS zahŕňajú ITIL®, PRINCE2® a RESILIA® a poskytujú poradenstvo v oblasti kybernetickej odolnosti a riadenia rizika, manažmentu hodnoty a manažmentu portfólia. New Horizons je celosvetovo jedinečným poskytovateľom najlepších kurzov v rámci celého portfólia AXELOS, s využitím skupiny svojich najviac oceňovaných a najlepších inštruktorov na svete.

Čo je ITIL?

ITIL je najuznávanejší a najrešpektovanejší prístup k IT Service Management na svete. Certifikácia ITIL vás vybaví súdržnou sadou globálnych najlepších postupov v IT (IT best practices), čerpaných z verejného a súkromného sektora, s cieľom poskytovať služby na svetovej úrovni a maximalizovať hodnotu pre organizácie a firmy.

Výhody ITIL školenia

ITIL kurzyBolo preukázané, že organizácie zavedením osvedčených postupov riadenia IT služieb ITIL zvyšujú produktivitu, optimalizujú náklady a zlepšujú skúsenosti svojich zákazníkov. Prijatie a prispôsobenie ITIL podľa konkrétnych požiadaviek každej organizácie umožňuje poskytovateľom služieb:

  • Podporovať organizačné výstupy
  • Umožniť organizačné zmeny
  • Optimalizovať skúsenosti zákazníkov
  • Riadiť riziko v súlade s organizačnými potrebami
  • Preukázať hodnotu za peniaze
  • Neustále sa zlepšovať

Certifikácie ITIL v New Horizons Bratislava

ITIL certifikáciaKaždý kurz ITIL z New Horizons Bratislava sa riadi štandardmi AXELOS. Môžete sa spoľahnúť, že v New Horizons vám ponúkneme ITIL školenie najvyššej svetovej úrovne, ktoré pomôže vám vo vašom kariérnom postupe a vašej organizácii implementovať modely ITIL.

Certifikácie a školenia ITIL od spoločnosti New Horizons Bratislava poskytujú kľúč na odblokovanie hodnoty vašich investícií do IT pomocou rámcov osvedčených postupov na zosúladenie vašich IT služieb so stratégiou a cieľmi vašej organizácie.

ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited a používa sa na základe povolenia spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. Swirl logo™ je ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited a používa sa na základe povolenia spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. IT Infrastructure Library® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited a používa sa na základe povolenia spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené. Logo ITIL® Accredited Training Organization je ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, ktorá sa používa so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Ako prejsť z verzie V3 na novú verziu V4

Pre tých z vás, ktorí už postúpili hlboko do ITIL v3, existuje cesta k prechodu na ITIL 4 bez toho, aby ste museli začínať od nuly. Prechodový modul ITIL Managing Professional Transition Module pokrýva základné oblasti zo streamu ITIL Managing Professional. S týmto modulom je spojený povinný kurz a skúška, ktoré vám umožňujú previesť vaše existujúce certifikáty pre verziu v3 do novej certifikačnej schémy ITIL 4. Úspešné absolvovanie tohto modulu vám poskytne certifikát ITIL Managing Professional.