Certifikácie Red Hat

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Certifikáciu Red Hat Certified System Administrator získa IT profesionál, ak preukáže kľúčové zručnosti administrácie systému potrebné v prostrediach Red Hat Enterprise Linux.

Certifikovaný systémový Red Hat administrátor dokáže vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Pozná a používa dôležité nástroje na správu súborov, priečinkov, prostredie príkazového riadku a dokumentáciu.
 • Prevádzkuje bežiaci systém vrátane štartovania do rôznych úrovní prevádzky, identifikuje procesy, spúšťa a zastavuje virtuálne stroje a kontrolné služby.
 • Konfiguruje lokálne úložiská pomocou partícií a logických diskov.
 • Vytvára a konfiguruje súborový systém a atribúty súborového systému, ako napríklad prístupové práva, šifrovanie, ACL a sieťové súborové systémy.
 • Nasadzuje, konfiguruje a spravuje systémy vrátane inštalácie softvéru, aktualizácie a služieb jadra.
 • Spravuje používateľov a skupiny vrátane použitia centralizovaného adresára na autentifikáciu.
 • Spravuje bezpečnosť vrátane základného firewallu a SELinux konfigurácie.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

EX200 - Red Hat Certified System Administrator

Krok 3

Získajte certifikáciu

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Certifikáciu Red Hat Certified Engineer získa RHCSA, ktorý preukázal vedomosti, zručnosti a schopnosti seniorského administrátora zodpovedného za systémy Red Hat Enterprise Linux.

Doplnkové vedomosti

Certifikovaný Red Hat Certified Engineer je schopný vykonávať nasledujúce úlohy (okrem úloh súvisiacich s RHCSA):

 • Konfigurovanie statických ciest, filtrovanie paketov a prekladanie sieťových adries.
 • Nastavovanie parametrov behu jadra.
 • Budovanie jednoduchých RPM.
 • Konfigurovanie iSCSI iniciátorov.
 • Vytváranie a poskytovanie reportov o využití systému.
 • Použitie shell skriptov na automatizáciu úloh správy systému.
 • Konfigurovanie systémového logovania vrátane vzdialeného logovania.
 • Konfigurovanie systému na poskytovanie sieťových služieb vrátane HTTP/HTTPS, FTP, NFS, SMB, SMTP, SSH a NTP.

Krok 2

Urobte tieto skúšky

EX300 Red Hat Certified Engineer

Krok 3

Získajte certifikáciu

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

Certifikácia RHCVA je pre systémových administrátorov, ktorých zodpovednosti od nich vyžadujú zručnosti a vedomosti nasadzovať a spravovať virtuálne stanice v produkčnom prostredí použitím Red Hat Enterprise Virtualization. Toto oprávnenie zaručí firmám, že je ich virtualizačné riešenie spravované optimálne a potvrdí dôveryhodnosť poskytovateľa služieb.

Doplnkové vedomosti

 • Inštalovanie Red Hat Enterprise Virtualization Manager.
 • Vytváranie dátových centier, klastrov, poolov a šablón.
 • Inštalácia a konfigurácia Red Hat Enterprise Virtualization hypervízorov na podporu návštevníkov a pripojenie k Red Hat Enterprise Virtualization Manager.
 • Vykonávanie dôležitých úloh na spravovanie, ako je napríklad logovanie.

Krok 1

Absolvujte kurzy

Red Hat Virtualization (RH318)

Krok 2

Urobte tieto skúšky

EX318 Red Hat Certified Virtualization Administrator

Krok 3

Získajte certifikáciu

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

 Red Hat

Prínos kurzov Red Hat od New Horizons Bratislava

Red Hat kurzyRed Hat poskytuje open source softvérové produkty, ktoré vytvárajú efektívnu, škálovateľnú a spoľahlivú platformu pre aplikácie vo vašej organizácii. Technológie Red Hat poháňajú mnoho serverov, z ktorých sa spúšťajú webové stránky alebo cloudové služby.

Mnoho firiem hľadá certifikovaných profesionálov Red Hat, aby im pomohli implementovať a spravovať ich open source operačné systémy Red Hat. Certifikácie Red Hat sú popredné priemyselné ocenenia, ktoré potvrdia, že dokážete z Red Hat vyťažiť maximum.

Kurzy Red Hat

{{value[0].Version}}

Kurzy a certifikácie Red Hat