Certifikácia Lean Six Sigma

Čo je Six Sigma?

Metodológia Six Sigma umožňuje zlepšovať kvalitu procesov identifikovaním príčin porúch, minimalizovaním a korigovaním budúcich chýb. Metodológia Six Sigma na zlepšovanie procesov už pomohla mnohým firmám (od výrobných, cez logistické až po obchodné) zlepšiť účinnosť, znížiť náklady a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Prístup Six Sigma je rovnako aplikovateľný pre IT ako aj pre ľubovoľnú inú oblasť podnikania. Prístup Six Sigma môže byť použitý projektovými manažérmi aj manažérmi IT oddelení na zlepšenie úrovne poskytovaných služieb, zníženie prestojov a optimalizáciu procesov v sieťovej infraštruktúre, ERP, rozhraniach pre e-business i softvérových aplikáciách.


Certifikácie Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je precízne a neúprosné znižovanie plytvania (Lean) a obmena (Six Sigma) kritických procesov v organizácii, ktoré majú vplyv na výnosy a náklady a tiež na spokojnosť všetkých zúčastnených. Môže sa aplikovať na služby aj na výrobné firmy, kde je potrebné znížiť chybovosť, nadprodukciu, prestoje, zásoby, procesy a iné.

Kurzy Lean Six Sigma od New Horizons Bratislava boli navrhnuté s ohľadom na súčasné moderné požiadavky a zahŕňajú nástroje, techniky a koncepty súvisiace so Six Sigma.

Lean Six Sigma využíva aj DMAIC fázy podobné tým v Six Sigma. Školenia pre Lean Six Sigma sú podobné školiacemu systému Six Sigma, ktorý pozostáva z úrovní White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt a Master Black Belt.

Certifikácia Lean Six Sigma Green Belt

Typický Green Belt profesionál pracuje na projektoch na skrátený pracovný úväzok (25 %) ako člen tímu v prípade komplexných projektov, alebo ako projektový líder na jednoduchých projektoch. Certifikovaní profesionáli s Green Belt sú označovaní ako „pracovné kone“ Six Sigma projektov. Manažéri využívajú Green Belt certifikáciu počas celej svojej kariéry, keďže do svojho štýlu riadenia zapájajú naučené zručnosti.

Certifikácia Lean Six Sigma Black Belt

Školenie Lean Six Sigma Black Belt posunie študentov na expertnú úroveň riešenia problémov. Dostanú zručnosti potrebné na vykonávanie pracovných úloh, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zlepšovanie tímov a dosahovanie strategických cieľov na ľubovoľnej pracovnej pozícii v rámci firmy.

 Viac o Lean Six Sigma

Kurzy Six Sigma

Six Sigma je kombináciou nástrojov a stratégií navrhnutých na zlepšenie efektívnosti obchodných procesov. New Horizons Bratislava ponúka Six Sigma kurzy, ktoré vás naučia implementovať procesné zmeny Six Sigma vo vašej firme.

Výhody kurzov Six Sigma

Prístup Six Sigma pomôže vašej firme zlepšiť kvalitu procesov identifikovaním príčin problémov a pomôže vytvoriť akčné kroky nasmerované na minimalizáciu a korekciu budúcich chýb.

Metodológiu Six Sigma je možné uplatniť na všetky typy firiem od výrobných podnikov až po logistické a obchodné operácie.

Six Sigma vám umožní:

 • zvýšiť účinnosť,
 • znížiť náklady,
 • zlepšiť spokojnosť zákazníkov.

Postupy Six Sigma aplikujete na obchodné a technologické procesy prostredníctvom:

 • sieťovej infraštruktúry,
 • podnikového plánovania zdrojov,
 • rozhraní k e-business,
 • softvérových aplikácií,
 • certifikovaným školením.

Kurzy a certifikácia Six Sigma

Čo je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma je procesne zameraná na znižovanie plytvania a obmenu obchodných procesov, ktoré majú vplyv na výnosy a náklady. Môže byť použitá na:

 • zníženie chybovosti,
 • nadprodukciu,
 • prestoje,
 • zásoby,
 • procesy,
 • a mnoho iných.

Kurzy Six Sigma

{{value[0].Version}}