Training Approach

Ako funguje integrovaný prístup k vzdelávaniu od New Horizons?

New Horizons Bratislava poskytuje integrované vzdelávanie, ktoré vás a vašich zamestnancov prevedie celým vzdelávacím cyklom. Integrovaná vzdelávanie umožňuje jednotlivcom a manažérom zodpovedným za tréning previazať vzdelávacie riešenia na ciele podnikania, aby prinášali reálne a merateľné výsledky.

Integrovaný vzdelávací prístup pozostáva z piatich elementov – testovanie, výučba, upevňovanie, podpora a overenie.

Testovanie – zistite, prečo potrebujete tréning

Odhadnutie potrieb na začiatku životného cyklu vzdelávania umožní študentom a zodpovedným manažérom stanoviť jasné ciele, zvoliť správne riešenie a merať efektívnosť tréningového programu s cieľom maximalizovať investície.

Naši zamestnanci v New Horizons Bratislava vám v tomto procese pomôžu. Zavolajte na číslo +420 234 656 185 ale nám napíšte na marketing.prague@newhorizons.com a vyberte si vhodné riešenie.

Výučba – vyberte si vhodnú vzdelávaciu metódud

V New Horizons Bratislava rozumieme, že každý študent dosahuje lepšie výsledky iným spôsobom. Integrovaný vzdelávací prístup vám umožní vybrať si štýl, ktorý vám najviac vyhovuje. Naše vzdelávacie metódy vám pomôžu dosiahnuť vaše vzdelávacie ciele:

Naše vzdelávacie metódy vám umožnia sledovať tréningový plán, obsah a dosiahnutý pokrok.

Upevňovanie – udržte si nové zručnosti

Ako súčasť integrovaného prístupu k vzdelávaniu dostanete v New Horizon Bratislava nástroje, ktoré potrebujete na upevnenie naučených vedomostí. Medzi ne patria:

 • praktické testovacie prostredia (laboratória),
 • referenčné príručky,
 • praktické skúšky,
 • vzdelávacie materiály,
 • elektronické kurzové materiály (eCourseware),
 • podklady ku skúške.

Podpora po ukončení kurzu

New Horizons Bratislava vám poskytne nad rámec nástrojov na upevnenie vedomostí aj tieto zdroje:

 • konzultácie s našimi obchodnými zástupcami,
 • systém správy vzdelávania (LMS),
 • technická podporu,
 • administrácia tréningu.

Overenie zručností

Tento krok v integrovanom vzdelávaní umožňuje študentom alebo manažérovi zodpovednému za vzdelávanie identifikovať nadobudnuté vedomosti, oblasti vyžadujúce ďalšie zlepšenie a hodnotu získaných zručností pre vás a pre vašu firmu.

New Horizons Bratislava to dosiahne cez:

 • hodnotenie kurzu,
 • certifikačné skúšky,
 • vyhodnotenie po kurze,
 • prieskumy.