Ocenenia a vyznamenania pre New Horizons

New Horizons Awards and Honors

Spoločnosť New Horizons získala mnoho ocenení a vyznamenaní ako popredný poskytovateľ vzdelávacích riešení.

Ocenenie za najlepší výkon

Spoločnosť New Horizons vyhrala ocenenie Customer Education od KnowledgeAdvisors, celosvetovo najväčšieho poskytovateľa metrík na hodnotenie vzdelávania a talentov. KnowledgeAdvisors spravuje svoj nástroj Metrics that Matter, ktorým hodnotí efektívnosť školení.

Ocenenie Customer Education vychádza z reálnych dát, ktoré sledovali:

 • efektívnosť inštruktorov,
 • kurzové materiály,
 • vzdelávanie,
 • vplyv na prácu,
 • výsledky pre firmy a návratnosť investície.

Najlepšia IT vzdelávacia spoločnosť

New Horizons je pravidelne na zozname najlepších IT vzdelávacích spoločností, ktorý vydáva Training Industry. Výber najlepších IT spoločností sleduje:

 • iniciatívnosť a inovácie v IT školeniach,
 • rozsah IT školení a ponúkané vzdelávacie metódy,
 • veľkosť firmy a potenciál rastu,
 • potenciál klientov,
 • geografický dosah.

Ocenenia Cisco

Ocenenie pre najrýchlejšie rastúceho partnera

Spoločnosť New Horizons získala ocenenie pre najrýchlejšie rastúceho partnera Cisco v Spojených štátoch amerických a Kanade. Ocenenie Excellence in Accelaration preukazuje, že New Horizons je dôležitým partnerom pre Cisco vzdelávanie.

Ocenenie Excellence for Collaboration

Spoločnosť New Horizons získala ocenenie vzdelávacieho partnera Excellence for Collaboration. Toto vyznamenanie preukazuje výnimočné postavenie vzdelávacieho partnera pre Cisco za:

 • výnimočnosť v aplikovaní zmien,
 • spoluprácu,
 • inovácie,
 • vhodnosť.

Partner roka

Spoločnosť New Horizons získala ocenenie vzdelávací partner roka. Toto vyznamenanie preukazuje výkonnosť a úspechy, ktoré získalo New Horizons ako Cisco partner.

Microsoft Vzdelávací partner roka spoločnosti Microsoft – finalista

Spoločnosť New Horizons bola vybraná medzi finalistov (z takmer 3000 prihlásených) na ocenenie partner roka spoločnosti Microsoft. Toto ocenenie preukazuje:

 • výnimočný výkon,
 • vodcovstvo v certifikovaní,
 • nárast podielu na vzdelávacom trhu,
 • pokročilé osvojenie a nasadzovanie technológií Microsoft,
 • záväzok riešiť výzvy študentov.