Ochrana osobných údajov New Horizons

Zásady ochrany osobných údajov pre New Horizons Computer Learning Centers, Inc.
(platné od 30. apríla 2012)

Toto vyhlásenie zverejňuje zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky New Horizons Computer Learning Centers, Inc. a informuje:

  • o zhromažďovaných osobných údajoch,
  • aké organizácie zhromažďujú informácie,
  • ako sú informácie použité a sprístupnené tretím osobám,
  • aké možnosti máte k dispozícii ohľadom zhromažďovania, používania, distribúcia a korekcie informácií a
  • aký druh bezpečnostných postupov sa využíva k ochrane pred stratou, zneužitím alebo pozmenením informácií, ktoré má spoločnosť k dispozícii.

'Osobné údaje' sú údaje, ktoré by niekomu umožnili identifikovať alebo kontaktovať vás, napr. vaše celé meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailovú adresa.

Zásady ochrany osobných údajov sú začlenené do a podlieha podmienkam našich Podmienok použitia na www.newhorizons.com/termsandconditions.aspx a súhlasíte, že ste viazaní jej podmienkami. Táto politika sa zaoberá len aktivitami na našich serveroch. Ďalšie stránky (vrátane stránok tretích strán, značiek alebo e-mailov, na ktoré sa odkazujeme) môžu mať svoje vlastné zásady, ktoré nekontrolujeme, a preto nie sú predmetom tejto politiky.

 Úvod

Pre zabezpečenie čo najlepších služieb, môže New Horizons z času na čas požiadať o osobné informácie. Svoje osobné informácie môžete aktualizovať alebo k ním kedykoľvek pristupovať prostredníctvom svojho profilu na www.newhorizons.com (rovnako aj na stránkach E-Tips (definované nižšie) a stránkach NH Learning Management System - 'NH stránky'). To možno vykonať po prihlásení na akejkoľvek NH stránke a výbere buď 'upraviť svoj profil', 'Zmeniť môj profil', alebo 'Upraviť informácie o užívateľovi.' Z bezpečnostných dôvodov, aby sme ochránili vaše informácie, musíte najprv zadať užívateľské meno a heslo, než budete môcť vykonávať zmeny svojho užívateľského profilu. Pri aktualizácii profilu užívateľa, nová informácia zmení naše záznamy v daný deň.

Táto politika slúži na informovanie, kto je zhromažďovateľom informácií, aký typ informácií je zhromaždený a sledovaný, aké informácie sú zdieľané a s kým.

Upozornenie: www.newhorizons.com je hlavná domovská stránka New Horizons Computer Learning Centers, Inc., ktorá má všeobecné zásady ochrany osobných údajov pre NH webové stránky. Táto politika ilustruje informácie o zákazníkoch, ktoré by mohli byť zhromažďované na NH stránkach. Je možné, že nie všetky osobné údaje uvedené v tejto politike budú použité, ale chceme, aby ste boli informovaní o našej politike a pochopili naše postupy.

 Information Gathered and How it is Used

Existujú oblasti, ktoré si môžete NH stránkach prezerať bez toho, aby ste nám poskytli osobné údaje. Existujú však určité voliteľné oblasti webových stránok NH, kde pred vstupom budete požiadaní o poskytnutie osobných informácií. Tieto informácie použije New Horizons na komunikáciu s vami, poskytnutie služieb a podpory, poskytnutie personalizovanej navigácie, spracovanie vašej objednávky alebo poskytnutie vyžiadanej informácie. Webová stránka NH môže požiadať tieto informácie pri zhromažďovaní informácií prostredníctvom registračného procesu, ktorý umožňuje prístup na webové stránky NH: meno a priezvisko užívateľa, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a v preferované NH centrum. Webová stránka NH taktiež poskytuje možnosť požiadať o informácie a formulár na žiadosť o informácie, ktoré od vás budú tiež požadovať osobné informácie. Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom formulára budú zdieľané s NH pobočkou alebo fračízovým centrum (súhrnne 'členmi siete'). Zmluvne požadujeme, aby sa členovia siete zaviazali dodržiavať obmedzenia týkajúce sa používania a oznámenia osobných údajov uvedených v týchto Zásadách. Ak zadáte osobné informácie v reakcii na pracovnú príležitosť, prosím, berte na vedomie, že vaše osobné údaje budú distribuované v rámci spoločnosti tak, že vás personálny manažér môže kontaktovať a diskutovať s vami o vhodnej pracovnej príležitosti.

Ak sa rozhodnete využiť funkciu 'Live Help' na niektorých z webov, prosím, zoberte na vedomie, že táto funkcia je poskytovaná treťou stranou. Táto technická pomoc je poskytovaná ako pozornosť zákazníkom New Horizons. Ak využijete túto príležitosť, živý človek zhromaždí vaše užívateľské meno pre uľahčenie službu, ale bude zmluvne zakázané oznamovať vaše užívateľské meno iným.

Ak sa zaregistrujete na www.newhorizonsetips.com ('E-Tips'), budete každý týždeň e-mailom dostávať informácie, ktoré sú v štyroch rôznych kategóriách v závislosti na zvolených preferenciách. Navyše si môžete zvoliť, či chcete dostávať propagačné ponuky od New Horizons alebo tretích strán.

Ak sa zaregistrujete na lms.nhcms.net (ďalej len 'NH Learning Management System'), môžete prijímať e-maily zo systému potvrdzujúce a pripomínajúce rôzne akcie, ktoré poskytujeme. To zahŕňa potvrdenie registrácii do triedy alebo pripomienku blížiacej sa triedy.

 With Whom New Horizons Shares Information

S výnimkou ako je uvedené v tomto dokumente, alebo ak nemá New Horizons súhlas alebo je požadované zákonom, New Horizons nepredáva, neprenajíma alebo inak poskytuje vaše osobné informácie iným stranám z iných dôvodov ako je uvedené v tomto vyhlásení.

Majte prosím na pamäti, že keď zadáte informácie do diskusnej skupiny alebo iné verejné fórum, predložené informácie sú považované za verejné informácie a nebudú považované za dôverné.

Keď nám poskytnete osobné údaje pre E-Tips, tie sú zostavene v našom mene treťou stranou, ktorá bola zmluvne zaviazaná neposkytnúť tieto údaje niekomu inému. Namiesto toho sú použité na poskytnutie propagačných ponúk, ktoré pochádzajú od New Horizons alebo tretích strán, ale iba vaším smerom.

Je všeobecná prax, že vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Napríklad, nepredávame vašu e-mailovú adresu alebo vaše meno a osobné demografické informácie k masovému marketingu. Avšak, po registrácii svojho profilu na webových stránkach NH, môžete prijímať e-maily automaticky generované z webových stránok NH, ktoré sú priamo spojené s vašou činnosťou na webových stránkach NH a nie sú použité pre marketingové materiály a účely. Ďalej na konkrétnych stránkach, kde žiadame o vaše osobné údaje, môžeme jednoznačne povedať, že údaje zhromažďované na tejto stránke budú zdieľané s tretími stranami. V takomto prípade také zverejnenie údajov je nadradené týmto zásadám. Informácie nebudeme zdieľať s tretími osobami, ktorá nie sú zmluvne zaviazané zachovať dôvernosť takých informácií pomocou primeraných bezpečnostných opatrení.

V niektorých prípadoch môžeme zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, ktoré poskytujú služby na našich stránkach, aby sa zvýšila funkčnosť, ktorú vám dávame k dispozícii na našich webových stránkach a aby sme vám poskytli informácie o nových produktoch a službách. Ďalej, v niektorých prípadoch používame vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli informácie, ako je posielanie newslettera alebo na prispôsobenie stránky podľa vašich požiadaviek.

 Cookies and Other Technologies

Webová stránka NH môžu zhromažďovať anonymné informácie vášho pripojenia, ktoré sa skladá zo sieťového smerovania, zariadenia ako je typ prehliadača, dátum a čas. Náš systém bude tiež hľadať v počítači, či tam sú súbory cookie skôr nastavené webovými stránkami NH. Súbor cookie je časť dát uložených na počítači užívateľa viazaná na informácie o užívateľovi.

Údaje, ktoré zhromažďujeme cez technológie 'cookies' na našich stránkach neobsahujú žiadne osobné údaje a slúžia na zlepšovanie našich služieb, ponuky produktov a obsahu webových stránok, rovnako ako na analýzu prevádzky na našich verejných webových stránkach.

Súbory cookie používame aj na sledovanie vašich preferencií, takže sme schopní dodať obsahu podľa vašich záujmov zakaždým, keď nás navštívite. Tieto cookies nie sú viazané k vašim osobným údajom.

Na stránkach neponúkame možnosť rozhodnúť sa, či sa majú použiť Cookies. Napriek tomu niektoré prehliadače túto možnosť ponúkajú. Aj keď nie ste schopní vypnúť funkciu cookie na týchto stránkach, vždy máte možnosť odmietnuť naše cookies, ak to váš prehliadač umožňuje, ale niektoré časti webových stránok NH nemusia pracovať správne.

 Choice/Opt-out

Ak sa rozhodnete odoslať formulár so žiadosťou o informácie, budete občas dostávať informácie o produktoch, službách alebo špeciálne ponuky prostredníctvom newslettera. Ak si neželáte dostávať naše marketingové materiály a propagačné oznámenia, môžete požiadať o zrušenie zasielania odoslaním e-mailu na marketing@newhorizons.sk.

Súlad s US-EU Safe Harbor a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework Privacy Principles

Vzhľadom k tomu, že webové stránky NH využívajú zber, spracovanie a ukladanie osobných údajov, ktoré patria fyzickým osobám so sídlom v, alebo sú zamestnané subjektom so sídlom v Európskej únii ('EU zmluvné strany') alebo vo Švajčiarsku, naše zaobchádzanie s týmito údajmi dodržiava aj US-EU Safe Harbor Principles a U.S.-Swiss Safe Harbor Frameworks (“Safe Harbor”). Aj keď vynakladáme rozumné úsilie na overenie správnosti údajov predložených užívateľmi NH webu, očakávame od užívateľov, že budú aktualizovať svoje osobné údaje, aby zabezpečili, že ich osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne. Zaviazali sme sa k spolupráci s orgánmi na ochranu údajov so sídlom v Európe a vo Švajčiarsku vyriešiť a napraviť prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s ochranou dát autorít so sídlami (alebo ako zamestnanci subjektov sídla) v Európe a vo Švajčiarsku.

Viac informácii o programe Safe Harbor a tiež certifikáciu New Horizons Computer Learning Cetners, Inc., nájdete na stránke www.export.gov/safeharbor/.

 Links

Občas na webových stránkach NH umiestňujeme odkazy na relevantné vonkajšie zdroje. Buďte si vedomí, že New Horizons nie je zodpovedné za ochranu súkromia alebo obsahu iných webov. Odporúčame vám, aby ste skúmali a pýtali sa pred sprístupnením vašich informácí tretím stranám. Ak nechcete, aby vaše informácie boli použité, nezdieľaje ich s týmito stránkami. Medzi odkazy tretích strán na internetových stránkach NH patria aj odkazy na centrá mimo Spojených štátov.

 Security

Iba zamestnanci, ktorí potrebujú informácie na vykonanie určitej práce (napr. zákaznícke služby), môžu mať prístup k osobným údajom. Naši zamestnanci musia používať heslom chránený šetrič obrazovky, keď musí opustiť svoje pracoviská. Po návrate musia znovu zadať heslo, aby mohli získať prístup k informácií o užívateľovi. Navyše sú všetci zamestnanci stále informovaní o najnovších zmenách v bezpečnosti a ochrane osobných údajov.

Vytvorili sme a udržiavame primerané bezpečnostné postupy na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a celistvosti vašich osobných údajov. 'Perfektné zabezpečenie' však na internete neexistuje. Aj keď vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, vzhľadom k existujúcej právnej regulácii a prostrediu, nemôžeme plne zabezpečiť, že vaša súkromná komunikácia a iné osobné identifikačné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Napríklad, môžeme byť nútení zverejniť informácie vláde alebo tretím osobám za určitých okolností, alebo tretie strany môžu protiprávne zachytiť prenosy súkromnej komunikácie. Navyše ak v nepravdepodobnom prípade musíme skúmať alebo riešiť prípadné problémy alebo otázky, môžeme (a oprávňujete nás k tomu) zverejniť akékoľvek informácie o vás súkromným subjektom, na vymáhanie práva a v iných úradných záležitostiach, kedy podľa nášho uváženia veríme, že je to potrebné alebo vhodné.

 Legal Disclaimer

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje podľa požiadaviek príslušného súdu a/alebo keď sme presvedčení, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo v súlade s iným súdnym konaním, súdnym príkazom.

 Public Forum

Fórom umiestnené na webových stránkach NH sú monitorované New Horizons a viditeľné pre členov siete. Všetky informácie, ktoré zverejníte na nástenkách, sú verejné informácie. New Horizons môže na základe vlastného uváženia odstrániť všetky nevhodné príspevky. Fórum je ďalšou výhodou pre vás komunikovať s ostatnými na konkrétne technické témy. New Horizons nezodpovedá za obsah týchto príspevkov v týchto fórach, ale vyhradzuje si právo spravovať obsah, ako je uvedené podmienkach použitia na NH webových stránkach.

Fórum na lms.nhcms.net je spravované spoločnosťou Logical Operations pod hlavičkou New Horizons. Vezmite, prosím, na vedomie, že všetky informácie ktoré zverejníte na nástenkách, sú verejné informácie. New Horizons môže na základe vlastného uváženia odstrániť všetky nevhodné príspevky. New Horizons nezodpovedá za príspevky.

 Policy Updates

Tieto zásady môžeme aktualizovať podľa potreby, aby sme zaistili, že používame, zhromažďujeme a poskytujeme informácií rovnakým spôsobom, ako je uvedené. Ak sa rozhodneme použiť osobné údaje iným spôsobom, než je zverejnené, vynaložíme primerané úsilie, aby ste podstatné zmeny zverejnili na našej domovskej stránke tridsať (30) dní pred ich vykonávaním, a tak vám poskytli možnosť rozhodnúť sa, ak zistíte, že už nechcete umožniť prístup k vašim osobným informáciám.

Kontaktné informácie

Otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia, zásad tohto webu alebo akékoľvek skúsenosti pri návšteve tejto webovej stránky smerujte na:

privacy.policy@newhorizons.com
alebo
Privacy Liaison
New Horizons Computer Learning Centers, Inc.
1900 S. State College Blvd. Suite 450
Anaheim, CA 92806-6135
+1 (714) 940-8000