Firemné riešenia od New Horizons Bratislava

Solutions for Businesses

S narastajúcou zložitosťou technológií je veľmi dôležité investovať čas a peniaze do IT vzdelávania zamestnancov. Ak sú zamestnanci správne vyškolení na nové technológie, dokážu ich lepšie využívať a firma dosahuje lepšie výsledky.

Vzdelávanie zamestnancov prináša najvyššiu návratnosť investícií, akú firma môže urobiť. Zvýšená efektívnosť zamestnancov vyvoláva dominový efekt v podnikaní, vedie k vyššej spokojnosti všetkých, vrátane zákazníkov.

Výhody IT kurzov pre zamestnancov

Kurzy od New Horizons Bratislava pre vašich zamestnancov môžu zlepšiť:

  • efektívnosť procesov, flexibilitu a produktivitu,
  • zručnosti potrebné na riešenie problémov,
  • inovácie v stratégiách a produktoch,
  • spokojnosť s prácou a pracovnú morálku,
  • motiváciu zamestnancov a ich zotrvanie,
  • spokojnosť zákazníkov.

Školenia od New Horizons Bratislava prinášajú návratnosť investícií

Napriek vynaloženým počiatočným finančným nákladom sa vám investícia do IT školenia v New Horizons Bratislava vráti. Pomer prínosov a nákladov kurzov od New Horizons je 4:1 vo forme očakávaného zlepšeného pracovného výkonu a produktivity zamestnancov.

  • Viac ako 98 % našich klientov uvádza použitie vedomostí a zručností získaných v kurzoch od New Horizons.
  • Viac ako 50 % zlepšeného výkonu priamo súvisí so školením od New Horizons.

Jedným z najlepších spôsobov, ako si udržať a zlepšiť konkurenčnú výhodu, je poskytnúť zamestnancom potrebné IT kurzy a školenia, aby boli produktívnejší. Podľa prieskumov si zamestnanci cenia rovnako možnosť rozvoja svojich odborných zručností ako nárast mzdy.

Udržanie si zamestnancov sa môže zvýšiť až o 70 %, ak im umožníte správne školenia. Toto môže mať obrovský vplyv na vašu firmu, ak zoberiete do úvahy, aké sú náklady potrebné na vychovanie nového zamestnanca.

Firemné počítačové kurzy od New Horizons Bratislava

New Horizons Bratislava ponúka širokú škálu autorizovaných IT kurzov a certifikácií od popredných poskytovateľov, ako sú Adobe, Cisco, Citrix, Microsoft a VMware. Naši inštruktori sa postarajú o najlepšiu skúsenosť z IT vzdelávania. Naše flexibilné kurzy sa môžu uskutočniť v našom vzdelávacom centre New Horizons Bratislava, vo vašej firme alebo online.