Pre štátnu a verejnú správu

Organizácie štátnej a verejnej správy sú postavené pred výzvu urobiť čo najviac so stále sa zmenšujúcim rozpočtom. Aj najnovšie legislatívne požiadavky vytvárajú tlak na hľadanie rezerv v riadení financií, projektov a bezpečnosti.

Viac ako inokedy je preto kritické udržať úroveň zručností zamestnancov na vysokej úrovni v súlade s rozvíjajúcimi sa technológiami, aby ste zaručili, že jednotlivé úrady dosiahnu ich ciele.

Kurzy a školenia od New Horizons Bratislava pomôžu zlepšiť produktivitu a efektívnosť, a tým ušetriť finančné prostriedky. Naši obchodní zástupcovia vám pomôžu vytvoriť vzdelávacie riešenie na mieru, ktoré bude v súlade s cieľmi vášho úradu.

Pohodlné vzdelávacie riešenia

Veľa riaditeľov úradov už spoznalo výhodu, ktorú prináša online vzdelávanie, keďže náklady na cestovanie a potrebnú vzdelávaciu infraštruktúru neustále narastajú. Online školenia od New Horizons Bratislava znižujú náklady a prinášajú vysokú flexibilitu vzdelávania.

Vieme vám tiež ponúknuť kurzy vo vašich priestoroch, kurzy na mieru a kurzy vedené inštruktorom. Tieto kurzy môžu byť realizované v uzavretých skupinách, ktoré zároveň podporia tímovú spoluprácu a rast.

Merateľné výsledky

V čase uťahovania opaskov je dôležité mať merateľné výsledky z investícií do vzdelávania.

V kurzoch pre štátnu a verejnú správu od New Horizons Bratislava budete môcť identifikovať realizované vzdelávanie, oblasti, ktoré potrebujú ďalšie zlepšovanie a hodnotu nadobudnutých zručností prostredníctvom:

  • hodnotenia kurzu,
  • certifikačných skúšok,
  • hodnotiacich dotazníkov.