Rozdávame kurzy zdarma!

Venujte znalosti ako darček

V tomto sviatočnom období dáváme konceptu BOGO nový impulz! Kúpte si do 31.12. 2020 dva ľubovoľné kurzy a tretí kurz môžete venovať niekomu z vašej rodiny, priateľovi/priateľke alebo kolegovi/kolegyni v práci*. Na výber máte stovky možností, včítane kurzov Microsoft (aplikačné a technické kurzy), Cisco, VMware, CyberSecurity, ITIL, PRINCE 2, Leadership a ešte oveľa viac.

Nečakajte s vlastným upskill do roku 2021. Urobte niekomu deň tým, že mu / že jej venujete znalosti ako dar popri tom, ako si sami zdokonalíte svoje zručnosti a vedomosti účasťou na našich kurzoch.

Zašlite nám objednávku cez kontaktný formulár a použite promo kód: BOGO-33

Kurzy, ktoré spadajú do tejto ponuky: všetky technické a aplikačné kurzy z ponuky

Táto ponuka platí do 31. 12. 2020.
Ďalšie informácie získate po vyplnení kontaktného formulára na tejto stránke.

Register Now!

*Obchodné podmienky:

Vzťahuje sa na nové objednávky a registrácie na verejné kurzy organizované New Horizons a vedené inštruktormi v klasickej triede, alebo v Online LIVE (OLL) triede. Do tejto ponuky spadajú všetky aplikačné a technické kurzy z ponuky veřejných školení. Zľava sa nevsťahuje na OnDemand (eLearning) kurzy. Propagovaná zľava sa aplikuje na kurz rovnakej alebo nižšej hodnoty. Celá suma je splatná do 14 dní od doručenia objednávky na školenia. Prihlásenia na všetky kurzy sa musia uskutočniť súčasne. Všetky kurzy musia byť absolvované do 6 mesiacov od ich objednania. Táto ponuka sa nemôže kombinovať so žiadnymi ďalšími zľavami, ani inými propagačnými akciami. Po zakúpení kurzu nie je možná refundácia žiadnej platby. Táto ponuka vylučuje všetky tie kurzy, pri ktorých sme alebo budeme zmluvne zaviazaní prestať ich ponúkať. Vylúčené sú kurzy zakúpené úplne alebo čiastočne pomocou poukážok na školenie. New Horizons si vyhradzuje právo na stiahnutie alebo nahradenie kurzov z dôvodu ukončenia ich platnosti alebo zmeny verzie. Ponuku nie je možné využiť vtedy, keď to zakazuje politika vašej spoločnosti, alebo akýkoľvek zákon alebo predpis. Táto akcia sa nevzťahuje na predplatené vzdelávacie kredity. Táto akcia sa vzťahuje iba na nákupy individuálnych registrácií na konkrétne školenia v konkrétnych termínoch. New Horizons si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.