Kurzy u zákazníka od New Horizons Bratislava

Let New Horizons Train at your location

Výhody kurzov u zákazníka

Získajte maximum z rozpočtu na vzdelávanie

Pomocou kurzov priamo vo vašej firme môžete vyškoliť toľko zamestnancov, koľko potrebujete. Výhodou kurzov u zákazníka od New Horizons Bratislava je významná úspora času a cestovných nákladov.

Flexibilné kurzy

New Horizons Bratislava naplánuje kurz tak, aby vyhovoval vášmu pracovnému rozvrhu a uskutoční ho na mieste vhodnom pre vašich zamestnancov. Obsah kurzu môže byť štandardný, alebo vám New Horizons pripraví prispôsobený kurz s témami, ktoré budú zodpovedať vašim individuálnym potrebám.

Prispôsobené kurzy

Kurzy od New Horizons Bratislava sú unikátne a pútavé s relevantný obsahom vytvoreným pre potreby vašej firmy. Vďaka tomu získate efektívne školenie s možnosťou ihneď aplikovať získané vedomosti.

Praktické kurzy a ukážky

Prispôsobené kurzy od New Horizons Bratislava umožnia vašim zamestnanci ihneď aplikovať získané vedomosti na praktických príkladoch z ich každodennej práce.

Konzistentné informácie

S pomocou New Horizons Bratislava zabezpečíte, že všetci zamestnanci dostanú ten istý obsah kurzu počas skupinového školenia. Kurzy u zákazníka sú výbornou príležitosťou na hromadné preškolenie zamestnancov.

Vysoká návratnosť investície

Školenie od New Horizons Bratislava môže zvýšiť produktivitu práce zamestnancov a zároveň minimalizovať prestoje. Kurzy u zákazníka umožnia zamestnancom používať ich vlastné zariadenia, a teda rýchlo aplikovať získané vedomosti.

Obchodní zástupcovia z New Horizons Bratislava su pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa kurzov u zákazníka.