Mentored Learning v New Horizons Bratislava

Mentored Learning

Mentored Learning v New Horizons Bratislava

Výhody prístupu Mentored Learning

Nastavte si vlastné tempo

New Horizons Bratislava vám ponúka Mentored Learning metódu učenia, ktorá vám umožňuje rozhodnúť sa, kedy a ako dlho sa chcete vzdelávať. Mentored Learning je pre vás vhodným riešením, ak ste často zaneprázdnený, chcete individuálny prístup, alebo si chcete nastaviť vlastné tempo.

Osobný mentor

Kurzy vedené metódou Mentored Learning prebiehajú v školiacom centre New Horizons Bratislava, kde dostane k dispozícii moderný počítač s dvoma monitormi. Na jednom monitore sa zobrazí obsah kurzu, zatiaľ čo druhý monitor vám poskytne interaktívne, praktické školiace prostredie so skutočným serverom, softvérom alebo hardvérom, na ktorom si precvičíte nové zručnosti.

Počas vášho štúdia vám je k dispozícii inštruktor, ktorý je pripravený odpovedať na otázky, poskytnúť detailné vysvetlenie preberanej témy alebo vás prevedie kurzom. Tento osobný prístup vytvorí podnetné, jedinečné a efektívne vzdelávacie prostredie.

Cielené vzdelávanie

Mentored Learning je pre vás vhodný, ak sa chcete učiť len to, čo naozaj potrebujete vedieť a nechcete strácať drahocenný čas. New Horizons Bratislava posúdi vaše schopnosti ešte predtým, než začne kurz a prispôsobí vaše smerovanie na zaplnenie slabých miest.

Ak niektorú oblasť už dostatočne poznáte, Mentored Learning vám umožní postupovať rýchlejšie a zastavíte sa len pri oblastiach, ktoré budú potrebovať viac vašej pozornosti.

Hodnotenie po absolvovaní kurzu pomáhajú sledovať váš pokrok a vedomosti, ktoré ste získali. Mentored Learning vám umožní ihneď uplatniť získané vedomosti v praxi, zvýši vašu produktivitu a hodnotu na trhu práce.

Kontaktujte našich obchodných zástupcov a začnite ešte dnes!