Remote Mentored Learning

Remote Mentored LearningKaždý deň poskytujeme upgrade zručností pre našich klientov a teraz sme urobili aj upgrade našej inovatívnej a odmenenej metódy učenia Mentored Learning. Mentored Learning je spôsob učenia, ktorý umožňuje študentom učiť sa vlastným tempom s podporou skúseného certifikovaného inštruktora. Kombinuje v sebe cielene zamerané učenie, individuálny prístup inštruktora (one-on-one mentoring) a flexibilné plánovanie termínov a tým optimalizovať svoju produktivitu.

Náš upgrade metódy mentored Learning voláme Remote Mentored Learning (RML), tiež známej ako Virtul Mentored Learning, prenáša metódu učenia Mentored Learning do online prostredia tak, že spája študentov a ich mentorov bez ohľadu na geografickú polohu. S virtuálnym prístupom získavajú študenti rovnaké autorizované školenie, praktické cvičenia v laboch a expertného live inštruktora z práce, z domu, alebo z ľubovoľného miesta kde je prístup na internet.

Výhody RML:

 • Vzdelávate sa vlastným tempom
 • Flexibilné a garantované termíny kurzov
 • Praktické cvičenia
 • Upevňovanie nadobudnutých vedomostí
 • Individuálne konzultácie s inštruktorom (one-on-one mentoring)
 • Certifikovaní inštruktori
 • Viaczmyslový prístup k učeniu
 • Merateľný progres
 • Individuálna vzdelávacia cesta

Ako to funguje

Skúsený inštruktor využíva na prednášanie obsahu kurzu prostriedky digitálnej prezentácie. Školenie postupuje individuálnou rýchlosťou, ktorá vyhovuje každému individuálnemu študentovi. Všetky prezentácie sú vopred nahraté na digitálny záznam a študent si môže každú časť prezentácie zastaviť, posunúť, vrátiť sa späť, alebo podľa potreby znova prehrať.

Študenti dostanú oficiálne kurzové materiály, podľa ktorých môžu krok za krokom, podľa pokynov mentora, vykonávať predpísané praktické cvičenia.

Počas celej doby konania školenia je k dispozícii certifikovaný inštruktor, ktorý študentom priebežne poskytuje pomoc a podporu.

 • Individuálny prístup (one-on-one mentoring) zvyšuje porozumenie obsahu
 • Kombinácia prednášky, praktických cvičení a (individuápnej) interakcie s inštruktorom vytvára podnetné a efektívne vzdelávacie prostredie
 • Praktické učenie zvyšuje mieru zapamätania nadobudnutých vedomostí
 • Prístup k praktickým labom 6 mesiacov po ukončení kurzu upevňuje nadobudnuté vedomosti

Môžete si vybrať dni, kedy sa chcete vzdelávať, napr. kurzu sa môžete zúčastniť počas 5 za sebou nasledujúcich dní, alebo len 1 až 2 dni v týždni

Štandardná doba pre Remote Mentored Learning školenia je Pondelok – Piatok 9.00 – 12.30 hod. a 13.30 – 17.00 hod.

Ako funguje RML

How Remote Mentored Learning works