Zdroje vzdelávania od New Horizons Bratislava

Training Resources from New Horizons Computer Learning Centers Praha & Bratislava, Slovensko

Poskytujeme podporu a zdroje aj po ukončení kurzu

Poskytujeme podporu a zdroje aj po ukončení kurzu

V New Horizons Bratislava veríme, že vzdelávanie sa nekončí ukončením kurzu. Ako doplnok k našim vzdelávacím riešeniam pomáhame našim klientom uplatniť získané zručnosti a vedomosti v praxi. Preto im ponúkame aj ďalšie zdroje na vzdelávanie.

Pozývame minulých, súčasných aj budúcich klientov New Horizons, aby využili:

  • Certifikačné testovacie centrum – Vykonajte certifikačnú skúšku v tom istom pohodlnom a dostupnom prostredí, kde ste boli na školení.
  • Hodnotiaci dotazník – Povedzte nám, čo si myslíte o našich kurzoch. Tento dotazník je navrhnutý tak, aby sme dostali  spätnú väzbu na to, čo sme urobili dobre a čo môžeme ešte vylepšiť.
  • Na stiahnutie – Súbory sú interaktívne vzdelávacie materiály, ktoré doplnia vaše školenie v New Horizons Bratislava a rozšíria informácie o reálne príklady a cvičenia.
  • Webináre – Všetky webináre sú bezplatné vzdelávacie online semináre. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli lepšie pochopiť nové prichádzajúce technológie.
  • Kalendár udalostí – Kalendár so seminármi a udalosťami, ktoré organizujeme v našom New Horizons vzdelávacom centre.