Webináre od New Horizons Bratislava

New Horizons Webinars

Udržujte si prehľad o nových technológiách a obchodných praktikách

Udržujte si prehľad o nových technológiách a obchodných praktikách

New Horizons ponúka bezplatné vzdelávacie webináre, ktoré vám pomôžu udržať si prehľad v najnovších technológiách a najlepších obchodných praktikách. Tieto online semináre vám poskytnú naživo prezentácie rôznych IT alebo obchodných tém. Prednášať vám budú vždy špecialisti v danej oblasti s bohatými praktickými skúsenosťami.

Každá interaktívna prednáška vám umožní položiť prednášajúcemu otázky a získať odpovede v reálnom čase. Nemôžete sa webinára zúčastniť v plánovanom termíne? New Horizons archivuje všetky webináre, aby sme vám umožnili získať informácie o téme aj neskôr.

Žiadne obmedzenia

Môžete sa prihlásiť na ľubovoľný počet webinárov v závislosti na vašich individuálnych záujmoch. Ak máte známych, ktorí by mohli mať prospech z našich webinárov, prepošlite im informáciu o tejto bezplatnej možnosti.

Nadchádzajúce webináre

Watch recordings of previous webinars   Webinar Archives  

How Influence Affects Teams and Companies

DATE:  11/19/2019

TIME:  9:00 am PST / 12:00 pm EST / 5:00 pm GMT

PRESENTER:  Toni Cooper, Executive Leadership Coach

One of the key skills every manager needs is the ability to influence people. For example, influence affects how change is perceived, how work is completed, and how customers relate to your organization. This webinar explores some of the key elements of influence, the distinction between influence and coercion, key strategies to employ to influence a positive outcome, and ways to deal to deal with resistance.


Register Now

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn

Tags: Project-Service Management|Leadership and Professional Development

The Great Cisco Certifications Transition - How it Impacts You

DATE:  11/20/2019

TIME:  9:00 am PST / 12:00 pm EST / 5:00 pm GMT

PRESENTER:  Chris Cunningham - Instructor, New Horizons Computer Learning Centers

Cisco is making the biggest transformation in 25 years to their certification track! The new certifications are designed to be more relevant to today's IT professional, incorporating DevNet into all certification levels. This webinar will discuss the new certifications and training and where your existing certifications fit in to the new program and your career growth with Cisco.


Register Now

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn

Tags: Vendor Technical|Cisco

Acing the Interview

DATE:  11/22/2019

TIME:  8:00 am PST / 11:00 am EST / 4:00 pm GMT

PRESENTER:  Gary O'Neal - Recruiting & Corporate Hiring Consultant

So you have been called for an interview, what now?! Learn what you can do to set yourself apart from the other candidates. It’s all about being properly prepared and knowing how come across as a problem solver rather than just another job seeker. This approach will set you up for success and prepare you for your all important interview.

In this workshop, you will learn:

 • How to stand out and be seen as a problem solver and the candidate of choice
 • How to maximize the valuable time you have in front of the employer
 • How to utilize your research before, during and after the interview
 • How to answer and ask questions with confidence

You've worked hard to get the interview and you want to make a good impression, prove your value and get the job. You want to be prepared, focused and successful. Join us for this beneficial workshop and Ace the Interview!


Register Now

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn

Tags: Career Development

Effective Job Search Strategy

DATE:  12/06/2019

TIME:  8:00 am PST / 11:00 am EST / 4:00 pm GMT

PRESENTER:  Gary O'Neal - Recruiting & Corporate Hiring Consultant

Your goal is to land that job and you need an effective and assertive plan to do so! All hiring happens at the front of the line when you get to talk with the hiring manager, not at the end of the line when you apply for a job. This workshop teaches you how to get to the front of the line and helps you map out your action plan to be successful in your job search.

You will:

 • Transform any job search frustration into action items
 • Discover what components make up a successful strategy
 • Understand the difference between a "Hidden Job" and an "Open Job"
 • Learn how to use LinkedIn to connect with the right people

Past attendees report gaining insights allowing them to be more proactive and confident during the hiring and interview process. Take your activity to the next level, become a more effective and desired candidate by attending this workshop!


Register Now

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn

Tags: Career Development

Leadership & Development: Expanding Your Emotional Intelligence

DATE:  12/17/2019

TIME:  9:00 am PST / 12:00 pm EST / 5:00 pm GMT

PRESENTER:  Erin Cambier, Executive Leadership Coach

This introductory workshop challenges the learner to apply the necessary building blocks of Emotional Intelligence (EI) in order to become more emotionally competent, but also to look honestly at themselves and how they relate to others in the work environment. This provides the inside look at the benefits of EI and helps you create a roadmap for future development.

By the end of this introductory webinar, you will be able to:

 • Identify the key competencies of Emotional Intelligence (EI)
 • Develop a learning path to enrich your EI
 • Gain insight to better control your behavior under duress
 • Enhance your communication skills and competencies

Register Now

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn

Tags: Leadership and Professional Development